Opleiding Leergang Arbeidsrecht

Leren bij de specialist

HBO-niveau

HBO-niveau

Met deze Leergang Arbeidsrecht leert u dit vakgebied kennen aan de hand van boeiende praktijkvoorbeelden. U legt een goede en praktische basis. Uw kennis en inzicht wordt dusdanig, dat u de werking van het arbeidsrecht ook kunt uitleggen.

Een snelle route naar een uitstekende basis!

Deze Leergang Arbeidsrecht wordt veel gevolgd door cursisten die het arbeidsrecht nog maar beperkt beheersen en de stap willen maken naar een grondige basis. Tot de doelgroep behoren medewerkers loonadministratie, medewerkers P&O, belastingadviseurs, verzuimbegeleiders en ieder ander die met arbeidsrecht te maken krijgt.

Een effectieve (thuis)studie op HBO-niveau!

U werkt in uw eigen tempo en u bepaalt uw eigen startmoment. Uw persoonlijke begeleider is een specialist uit de praktijk. De complexe vragen worden helder en overzichtelijk uitgewerkt. U krijgt daarbij toegang tot de informatie voor cursisten, waarvoor u inlogt op onze website Arbeidsrechter.nl.

Volledig actueel met alle wijzigingen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

De inhoud van de Leergang Arbeidsrecht

   Studeren in 4 schriftelijke modules  – thuisstudie op HBO-niveau

Meer info

In deze vier modules zijn aan de hand van de vele praktijkvoorbeelden vragen verwerkt. De antwoorden die u (thuis) heeft gemaakt stuurt u per e-mail op, waarna u een uitgebreide behandeling met cijfer ontvangt. De behandeling wordt desgewenst telefonisch met u doorgenomen. De studietijd voor dit schriftelijke deel bedraagt zo’n 64 uur. Denk aan één dagdeel van 4 uur per week, opdat u iedere maand één module kunt afronden.

1. Arbeidsovereenkomst:

In deze module wordt uiteengezet welke verschillende arbeidsverhoudingen er zijn, wat een arbeidsovereenkomst precies is, hoe deze tot stand komt en waaruit deze bestaat (bijv. proeftijd, concurrentiebeding en detachering). Door het aangaan van de arbeidsovereenkomst ontstaan bovendien tal van rechten en plichten, die worden besproken.

2. Collectief arbeidsrecht:

Dit is het deel van het arbeidsrecht waarin grotere (gezamenlijke) belangen spelen, zodat het belangrijk is om onder meer de werking van CAO’s, reglementen en de medezeggenschapsrechten te kennen. Daarnaast komen de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden aan bod, waarbij de veiligheid en gezondheid van de werknemers voorop staat.

3. Ziekte en disciplinaire maatregelen:

Tijdens het dienstverband kunnen zich meerdere situaties voordoen: de medewerker kan bijvoorbeeld ziek worden of zich misdragen. Er wordt derhalve ingegaan op de rechten en plichten van werkgever en werknemer, mocht een medewerker ziek worden en welke stappen en procedures er ingezet dienen te worden bij een misdraging.

4. Einde contract:

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Voorbeelden zijn een einde van wederzijds goedvinden, ontbinding door de kantonrechter of een opzegging van werknemer zelf. Hierbij kunnen de belangen van werkgever en werknemer en ook de tegenstellingen zeer groot zijn, zodat het belangrijk is het overzicht te behouden in deze situaties.

Certificaat  

Na het voltooien van de modules ontvangt u het certificaat Leergang Arbeidsrecht. Op dit certificaat staan de modules en de daarvoor behaalde cijfers.  Mocht u een module niet halen, dan zijn overigens voldoende mogelijkheden tot herkansing zonder extra kosten. Op uw CV kunt u o.a. vermelden:  “Leergang  Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i (geaccrediteerde opleiding op HBO-niveau)”.

Exclusieve cursistensite op Arbeidsrechter.nl: 

De modules en de website vormen een geïntegreerd geheel. Naast een ongekende bron aan informatie, worden door deze combinatie ook de complexe vragen helder en overzichtelijk. Als cursist krijgt u toegang tot een exclusief deel op onze website. Hier vindt u onder andere de speciaal voor cursisten ontwikkelde inleiding, toelichting en de specialisten informatie met onder andere de verwijzing naar jurisprudentie en de wetsgeschiedenis.

Actuele bundel arbeidswetgeving: 

Naast de toegang tot alle informatie op arbeidsrechter.nl, krijgt u de meest recente bundel Arbeidswetgeving. Hierin staan alle relevante wetten, en regelgeving waarmee u tijdens deze opleiding arbeidsrecht kunt werken.

Intensieve begeleiding door een specialist:  

U krijgt een vast aanspreekpunt, die u in het inleidende gesprek adviezen geeft en samen met u een planning bespreekt. De specialist heeft ervaring in procederen. U kunt uw specialist tussentijds altijd telefonisch en per e-mail benaderen bijvoorbeeld om de vragen te bespreken. Uw antwoorden worden gedetailleerd van commentaar voorzien.

Tijdens de leergang kunt u gebruik maken van de vele mogelijkheden op onze website arbeidsrechter.nl

Het pakket bestaat uit:

• De 4 modules van de leergang
• Uitgebreide terugkoppelling op de antwoorden 
• Intensieve begeleiding door onze specialist
• Actuele wetbundel arbeidswetgeving
• Toegang tot onze exclusieve cursistensite op arbeidsrechter.nl 

De voordelen van deze (thuis)studie arbeidsrecht

Bepaal zelf uw studietijden zonder gebonden te zijn aan locaties en zonder reistijd. Leer uw weg in het arbeidsrecht te vinden, in uw eigen tempo. U wordt hierin begeleid door een vaste docent met wie u samen een planning afspreekt.

De doelgroep

Tot de doelgroep behoren cursisten die in hun werk te maken krijgen met arbeidsrecht en de stap willen maken naar een hele goede basis. Denk aan medewerkers loonadministratie, medewerkers P&O, belastingadviseurs, managers en verzuimbegeleiders.

De prijs voor de Leergang Arbeidsrecht:          € 595,00 (all-in / 0% BTW)

_

Doorgroeien na de Leergang Arbeidsrecht!

De Leergang Arbeidsrecht is een volledige afgeronde opleiding.

Na de leergang kunt u zich verder specialiseren met de:
– Opleiding Specialist Arbeidsrecht

– Cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht
.

Bent u al verder in het arbeidsrecht, dan kunt u zich ook direct opgeven voor deze vervolgstudies op Post-HBO/WO-niveau.

Word ook een specialist!

Een opleiding bij een erkend instituut

Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

  • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
  • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
Wat is onze werkwijze

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Heeft u vragen?    We helpen u graag!

Wanneer kan ik met de opleiding starten?

U kunt de Leergang Arbeidsrecht en de Opleiding Specialist Arbeidsrecht beginnen zodra u dat wenst. Na ontvangst van het pakket en desgewenst de telefonische intake met uw docent, kunt u van start. U bepaalt bij iedere opleiding arbeidsrecht ook zelf uw tempo, waarbij wij met u de voortgang bijhouden. Voor de cursusdagen krijgt u na uw aanmelding uitnodigingen, waarbij er voldoende gelegenheden zijn om de dagen te volgen, ook als u op bepaalde data niet kunt. 

Waar vindt de opleiding/cursusdag plaats?

De cursusdagen vinden plaats te Amersfoort. Voor de Leergang Arbeidsrecht en Opleiding Specialist Arbeidsrecht werkt u in uw eigen tempo op uw eigen locatie (thuis of op het werk). Zelfs voor het eindexamen bij de Opleiding Specialist Arbeidsrecht hoeft u niet te reizen, want deze is voor het eerste deel online en direct daarop volgt de telefonische behandeling. Voor een opleiding arbeidsrecht hoeft u dus niet te reizen. Voor de cursusdagen strategisch arbeidsrecht treffen wij u in Amersfoort.

Welke vooropleiding is er nodig?

De opleidingen worden o.a. gevolgd door HR-adviseurs, accountants, mediators, advocaten, juristen, bedrijfsartsen, voorzitters van ondernemingsraden en salarisadministrateurs. Kortom, iedereen die op een hoog niveau met arbeidsrecht te maken heeft.

Door deze verscheidenheid wordt er geen specifieke vooropleiding verplicht gesteld bij de twee opleidingen en de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Naast inzet is kennis en ervaring op niveau vereist. Voor de Masterclasses Arbeidsrecht dient bedacht te worden dat deze in het bijzonder gericht zijn op gespecialiseerde advocaten.

Wat is de studiebelasting?
De studiebelasting voor de Leergang Arbeidsrecht is gemiddeld 64 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 4 maanden). Voor de Opleiding Specialist Arbeidsrecht is de studiebelasting gemiddeld 128 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 8 maanden), naast het voorbereiden van het eindexamen.
Kan ik in termijnen betalen?

Dat is inderdaad mogelijk voor in het bijzonder particulieren die de opleiding zelf bekostigen. In plaats van één factuur, krijgt u bijvoorbeeld kleinere facturen. Het gaat veelal om 2 termijnen voor de Leergang Arbeidsrecht en 3 termijnen voor de de drie cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Het gaat om 4 termijnen voor de Opleiding Specialist Arbeidsrecht en 5 termijnen voor het totaalpakket van de Opleiding Specialist + de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht.

Binnen welke termijn moet ik de opleiding afronden?

Tijdens de intake met de specialist die u begeleidt, wordt er gekeken binnen welke tijd u binnen uw agenda de opleiding arbeidsrecht kunt afronden. Dat is een planning die wij ook bijhouden. Indien u er door omstandigheden langer over doet, dan is dat geen probleem en er geldt dus geen eindtermijn. De gemiddelde cursist rondt de Leergang Arbeidsrecht in 4 à 5 maanden en de Opleiding Specialist Arbeidsrecht in 8 à 9 maanden af.

Zijn de opleidingen geaccrediteerd en wat kan ik met het diploma?

Ons instituut en onze opleidingen zijn erkend door veel verschillende organisaties, waaronder het CRKBO, de Nederlandse Orde van Advocaten, RB-opleidingen, Nirpa en de Mediators Federatie. Dat betekent dat als u daarbij aangesloten bent, u ook de punten kunt behalen die door hen zijn toegekend. Dat geldt voor een opleiding arbeidsrecht en voor een cursusdag arbeidsrecht. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht, waarbij ons instituut in ons vakgebied bekendheid geniet. Op uw CV kunt u onder andere vermelden: “Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i, erkende Post-HBO/WO-opleiding”.

Wat bieden jullie mij als ik inlog op arbeidsrechter.nl?

Cursisten die de opleidingen van AN-i volgen, kunnen inloggen op de website Arbeidsrechter.nl. Daarop staat een inleiding arbeidsrecht, antwoordmodules, printversies en een schrijfwijzer met adviezen voor het schrijven van brieven. De cursist die het examen voor de Opleiding Specialist Arbeidsrecht wil voorbereiden kan gebruik maken van het proefexamen . Op deze cursistensite staat ook de specialisten informatie, met diepgaande informatie en verwijzingen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie. Ook na de afronding van de opleiding blijft deze informatie beschikbaar.  

Voor vragen of persoonlijk advies belt u: 

Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Door verder gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw beleving van de site te verbeteren. Zie onze privacystatement.