Opleiding Leergang arbeidsrecht

Leren bij de specialist

Opleiding op niveau  HBO-master

Leergang op niveau  HBO-master

Met deze Leergang Arbeidsrecht leert u dit vakgebied kennen aan de hand van boeiende praktijkvoorbeelden. U legt een goede en praktische basis. Uw kennis en inzicht wordt dusdanig dat u de werking van het arbeidsrecht ook kunt uitleggen.

Een snelle route naar een uitstekende basis!

Deze opleiding Leergang Arbeidsrecht wordt veel gevolgd door een ieder die van een geringe naar een grondige basis in het arbeidsrecht wil komen. Tot de doelgroep behoren medewerkers HR, salarisadministrateurs, belastingadviseurs, verzuimbegeleiders en ieder ander die in zijn werk met arbeidsrecht te maken krijgt.

Een effectieve (thuis)studie op het niveau HBO-master

U werkt in uw eigen tempo aan de 4 schriftelijke modules op uw eigen locatie. U bepaalt daarbij uw eigen startmoment en u maakt gebruik van de vele online mogelijkheden op onze website arbeidsrechter.nl. Uw persoonlijke begeleider is een specialist uit de praktijk die uw antwoord van een uitgebreide feedback voorziet.

Volledig actueel met alle bekende wijzigingen voor 2023 (o.a. Wet TVA, Wtp, thuiswerk en uitzendbeding bij ziekte).

Een opleiding bij een erkend instituut

Leergang Arbeidsrecht

Opleiding Leergang arbeidsrecht

€ 795,00

Wat krijgt u bij de opleiding Leergang arbeidsrecht? 

Studeren in 4 schriftelijke modules  – thuisstudie op HBO-niveau

1. Arbeidsovereenkomst:

In deze module wordt uiteengezet welke verschillende arbeidsverhoudingen er zijn, wat een arbeidsovereenkomst precies is, hoe deze tot stand komt en waaruit deze bestaat (bijv. proeftijd, concurrentiebeding ). Door het aangaan van de arbeidsovereenkomst ontstaan bovendien tal van rechten en plichten, die worden besproken. Er wordt ingegaan op payroll en detachering, als ook de bijzonderheden voor de oproepcontracten. 

2. Collectief arbeidsrecht:

Dit is het deel van het arbeidsrecht waarin grotere (gezamenlijke) belangen spelen. Voor de praktijk is het daarmee belangrijk om de werking van CAO’s, reglementen en de medezeggenschapsrechten te beheersen. Daarnaast komen de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden aan bod, waarbij de veiligheid en gezondheid van de werknemers voorop staat. Deze module gaat ook nader in op handboeken en personeelsreglementen en de wijziging daarvan. 

3. Ziekte en disciplinaire maatregelen:

Tijdens het dienstverband kunnen zich meerdere situaties voordoen: de medewerker kan bijvoorbeeld ziek worden of zich misdragen. Er wordt specifiek ingegaan op de rechten en plichten van werkgever en werknemer, mocht een medewerker arbeidsongeschikt worden (second opinion, compensatie transitievergoeding, WIA, etc).  De module gaat nader in op de stappen en procedures die ingezet dienen te worden bij een misdraging. Denk onder andere aan ongewenst gedrag in de vorm van intimidatie. Hoe dient dat onderzocht te worden en welke de maatregelen kunnen hierop volgen?      

4. Einde contract:

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Voorbeelden zijn een einde van wederzijds goedvinden, ontbinding door de kantonrechter of een opzegging na toestemming van het UWV . Hierbij kunnen de belangen van werkgever en werknemer en ook de tegenstellingen zeer groot zijn, zodat het belangrijk is het overzicht te behouden en de route naar meerdere oplossingen te kennen. Er wordt specifiek ingegaan op de kosten van ontslag (transitievergoeding, cumulatievergoeding, billijke vergoeding en overige kosten). 

Meer info

In deze vier modules zijn aan de hand van de vele praktijkvoorbeelden vragen verwerkt. De antwoorden die u (thuis) heeft gemaakt stuurt u per e-mail op, waarna u een uitgebreide behandeling met cijfer ontvangt. De behandeling wordt desgewenst telefonisch met u doorgenomen. De studietijd voor dit schriftelijke deel bedraagt zo’n 64 uur. Denk aan één dagdeel van 4 uur per week, opdat u iedere maand één module kunt afronden.

Exclusieve cursistensite  – en meer

Certificaat  

Na het voltooien van de modules ontvangt u het certificaat Leergang Arbeidsrecht. Op dit certificaat staan de modules en de daarvoor behaalde cijfers. Mocht u een module niet halen, dan zijn overigens voldoende mogelijkheden tot herkansing zonder extra kosten.

Op uw CV kunt u o.a. vermelden:

Leergang  Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i  – geaccrediteerde opleiding op het niveau HBO-master”.

Exclusieve cursistensite op Arbeidsrechter.nl: 

De modules en de website vormen een geïntegreerd geheel. Naast een ongekende bron aan informatie, worden door deze combinatie ook de complexe vragen helder en overzichtelijk. Als cursist krijgt u toegang tot een exclusief deel op onze website. Hier vindt u onder andere de speciaal voor cursisten ontwikkelde inleiding, toelichting en de specialisteninformatie met onder andere de verwijzing naar jurisprudentie en de wetsgeschiedenis.

Actuele bundel arbeidswetgeving: 

Naast de toegang tot alle informatie op arbeidsrechter.nl, krijgt u de meest recente bundel Arbeidswetgeving. Hierin staan alle relevante wetten en regelgeving waarmee u tijdens deze opleiding arbeidsrecht kunt werken.

Intensieve begeleiding door een specialist:  

U krijgt een vast aanspreekpunt, die u in het inleidende gesprek adviezen geeft en samen met u een planning bespreekt. De specialist heeft ervaring in procederen. U kunt uw specialist tussentijds altijd telefonisch en per e-mail benaderen bijvoorbeeld om de vragen te bespreken. Uw antwoorden worden gedetailleerd van commentaar voorzien.

Door de grote diversiteit van de doelgroep van deze opleiding, wordt er geen (specifieke) vooropleiding verplicht gesteld. De opleiding is op het niveau HBO-master. Om goed mee te kunnen komen vereist dat een HBO-werk- en denkniveau. 

Tijdens de leergang kunt u gebruik maken van de vele mogelijkheden op onze website arbeidsrechter.nl

Deze Leergang Arbeidsrecht bestaat uit:

• De 4 modules van de leergang op het niveau HBO-master;
• Uitgebreide terugkoppelling op de antwoorden; 
• Actuele wettenbundel arbeidswetgeving;
• Toegang tot onze exclusieve cursistensite op arbeidsrechter.nl. 

De voordelen van deze (thuis)studie arbeidsrecht

Bepaal voor de modules zelf uw studietijden zonder gebonden te zijn aan locaties en reistijd. Leer uw weg in het arbeidsrecht te vinden in uw eigen tempo. U wordt hierin begeleid door een vaste docent met wie u samen een planning afspreekt. 

De doelgroep

Tot de doelgroep behoren cursisten die in hun werk te maken krijgen met arbeidsrecht en de stap willen maken naar een hele goede basis. Denk aan medewerkers loonadministratie, medewerkers HR/P&O,  managers en verzuimbegeleiders.

De prijsOpleiding leergang arbeidsrecht

We houden van transparantie en dus zijn alle prijzen all-in. Dat betekent dat in de prijs voor een opleiding en/of cursusdag alles is inbegrepen. U hoeft dus niet extra te betalen voor studiemateriaal, herkansingen, certificaten, administratiekosten en dergelijke . We kunnen de opleidingen bovendien vrij van BTW aanbieden.

 

_

Doorgroeien na de Leergang Arbeidsrecht!

De Leergang Arbeidsrecht is een volledige afgeronde opleiding.

Na de leergang kunt u zich verder specialiseren met de:
– Opleiding Specialist arbeidsrecht

– Opleiding Strategisch arbeidsrecht
.

Bent u al verder in het arbeidsrecht, dan kunt u zich ook direct opgeven voor de opleiding Specialist arbeidsrecht en/of Strategisch arbeidsrecht (Post-HBO/WO-niveau).

Word ook een specialist!

Een opleiding bij een erkend instituut

Als instituut hanteren we de gedragscode van de NRTO en voor consumenten de algemene voorwaarden en klachtenregeling van de NRTO. Door de CRKBO-erkenning kunnen we de opleiding BTW-vrij aanbieden. Voor de RB, MFN en Nederlandse Orde van Advocaten geven we PE-punten.

Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

  • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
  • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
Wat is onze werkwijze?

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Heeft u vragen?    We helpen u graag!

Wanneer kan ik met de opleiding starten?

U kunt de Leergang Arbeidsrecht en de opleiding Specialist Arbeidsrecht beginnen zodra u dat wenst. Na ontvangst van het pakket en desgewenst de telefonische intake met uw docent, kunt u van start. U bepaalt bij iedere opleiding arbeidsrecht ook zelf uw tempo, waarbij wij met u de voortgang bijhouden. Voor de cursusdagen krijgt u na uw aanmelding uitnodigingen, waarbij er voldoende gelegenheden zijn om de dagen te volgen, ook als u op bepaalde data niet kunt.

Waar vindt de opleiding/cursusdag plaats?

De cursusdag wordt gegeven op onze eigen trainingslocatie te Zeist. Alleen voor een cursusdag hoeft u te reizen.  Het werken aan de modules doet u in uw eigen tempo op uw eigen locatie.

Welke vooropleiding is er nodig?

De opleidingen worden o.a. gevolgd door HR-adviseurs, accountants, mediators, advocaten, juristen, bedrijfsartsen, voorzitters van ondernemingsraden en salarisadministrateurs. Kortom, iedereen die op een hoog niveau met arbeidsrecht te maken heeft.

Door deze verscheidenheid wordt er geen specifieke vooropleiding verplicht gesteld bij de twee opleidingen en de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Naast inzet is kennis en ervaring op niveau vereist. Voor de Masterclasses Arbeidsrecht dient bedacht te worden dat deze in het bijzonder gericht zijn op gespecialiseerde advocaten.

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting voor de Leergang Arbeidsrecht is gemiddeld 64 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 4 maanden). Voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht is de studiebelasting gemiddeld 128 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 8 maanden), naast het voorbereiden van het eindexamen.

Kan ik in termijnen betalen?

Dat is inderdaad mogelijk voor in het bijzonder particulieren die de opleiding zelf bekostigen. In plaats van één factuur, krijgt u bijvoorbeeld kleinere facturen. Het gaat veelal om 3 termijnen voor de opleiding Leergang Arbeidsrecht, 4 termijnen voor de opleiding Strategisch Arbeidsrecht en 5 termijnen voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht.

Binnen welke termijn moet ik de opleiding afronden?

Tijdens de intake met de specialist die u begeleidt, wordt er gekeken binnen welke tijd u binnen uw agenda de opleiding arbeidsrecht kunt afronden. Dat is een planning die wij ook bijhouden. Indien u er door omstandigheden langer over doet, dan is dat geen probleem en er geldt dus geen eindtermijn. De gemiddelde cursist rondt de Leergang Arbeidsrecht in 4 à 5 maanden en de opleiding Specialist Arbeidsrecht in 8 à 9 maanden af. Indien u gebruik maakt van het STAP-budget dan dient u de opleiding volgens het DUO binnen 12 maanden af te ronden. 

Zijn de opleidingen geaccrediteerd en wat kan ik met het diploma?

Ons instituut en onze opleidingen zijn erkend door veel verschillende organisaties, waaronder het CRKBO, NRTO, DUO, de Nederlandse Orde van Advocaten, RB-opleidingen, Nirpa en de Mediators Federatie. We kunnen de opleiding dan ook BTW-vrij aanbieden en u kunt het STAP-budget aanvragen. Als u bij een branche organisatie aangesloten bent, kunt u ook de (PE-)punten behalen die door hen zijn toegekend. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht, waarbij ons instituut in ons vakgebied bekendheid geniet. Op uw CV kunt u onder andere vermelden: “Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i, erkende Post-HBO/WO-opleiding”.

Wat bieden jullie mij als ik inlog op arbeidsrechter.nl?

Cursisten die de opleidingen van AN-i volgen, kunnen inloggen op de website Arbeidsrechter.nl. Daarop staat een inleiding arbeidsrecht, antwoordmodules, printversies en een schrijfwijzer met adviezen voor het schrijven van brieven. De cursist die het examen voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht wil voorbereiden kan gebruik maken van het proefexamen . Op deze cursistensite staat ook de specialisten informatie, met diepgaande informatie en verwijzingen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie. Ook na de afronding van de opleiding blijft deze informatie beschikbaar.

Voor vragen of persoonlijk advies belt u: 

Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.