Ontzorgen in complexe arbeidszaken

Uw (hoofdpijn)dossier uit handen geven

Hoe groter het probleem, des te beter moet de oplossing zijn

De echte oplossing vraagt om een goede voorbereiding en doelgericht werken. Vanuit een sterke positie is naast een procedure, ook overleg met de wederpartij kansrijk, zeker als de communicatie oprecht is. 

Onze werkwijze is een grondige aanpak, redelijke voorstellen doen en oplossend communiceren. 

Wat wij voor u kunnen betekenen, weet u al na het eerste telefonische contact.   

Buiten kantooruren

Voorbeelden van arbeidszaken waarmee wij u kunnen ontzorgen? 

Ernstig verwijtbaar handelen – U wordt geconfronteerd met een misdraging, zoals diefstal,  fraude of bedreiging. Wij leveren hiervoor een compleet plan van aanpak (non-actief stellen / onderzoek / hoor-wederhoor / ontslagbrief en/of voorstel voor een minnelijke regeling). Het gehele traject tot en met een procedure aan toe wordt door ons voorbereid en desgewenst uitgevoerd. 

Disfunctioneren – Een situatie van disfunctioneren neemt tijd in beslag, waarna ontslag alsnog tot vergoedingen kan leiden. Voor werkgevers blijkt het lastig te zijn om aan deze grond te voldoen. Vanaf het begin het traject neerzetten en open blijven staan voor alternatieven kan alle partijen veel brengen.  Het doel is normaal om de werknemer beter te laten functioneren, want anders volgt herplaatsing of ontslag. 

Verstoorde verhouding – Een verstoorde verhouding is nog geen reden voor ontslag. Dit wordt anders als de verstoring ernstig en duurzaam is. Als de situatie niet onderling wordt opgelost nemen partijen afscheid van elkaar. Een bemiddelende rol met de vereiste emotionele afstand helpt beide partijen. 

Combinatie vraagstukken van ziekte, disfunctioneren en/of verstoorde verhouding – Het gaat hier bijvoorbeeld om een burnout door het werk of een ziekmelding tijdens een traject wegens disfunctioneren. Iedere situatie vraagt om maatwerk. 

Reorganisatie – In geval van een reorganisatie is een goede voorbereiding bepalend. Alle facetten op elkaar afstemmen, met begrip voor de gevoeligheden en de uitstraling naar derden. Doordachte afwegingen maken het welslagen van het traject. 

Tijdens het traject weet u altijd wat er gebeurt. U bepaalt wat u zelf wilt doen. 

Neem gerust contact op en ervaar direct ons specialisme:  08877-08855