Opleidingen Arbeidsrecht

“Praktische oplossingen tactvol brengen”

Erkende opleiding arbeidsrecht en cursusdagen

Leer effectief vraagstukken op te lossen

In het arbeidsrecht is iedere situatie uniek en dat vraagt om maatwerk. In plaats van standaardoplossingen leren wij u de vaardigheid om vraagstukken zelf op te lossen. Oplossingen die de uitkomst zijn van het strategisch en tactvol toepassen van specialistische kennis. Door daarbij dicht bij uzelf te blijven, wordt u overtuigend doeltreffend. U leert per vraagstuk het goede spoor te vinden en dat optimaal te benutten. Een doeltreffende opleiding arbeidsrecht of cursusdagen met diepgang.

Wat is onze werkwijze?

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Tijdens onze opleidingen kunt u gebruik maken van de vele mogelijkheden op onze website arbeidsrechter.nl

Opleiding Leergang Arbeidsrecht

4 modules op HBO-niveau

Met deze leergang leert u het arbeidsrecht kennen aan de hand van boeiende praktijkvoorbeelden. U legt een goede en praktische basis. Uw kennis en inzicht wordt dusdanig, dat u de werking van het arbeidsrecht ook kunt uitleggen.

Een route naar een uitstekende basis!

Deze leergang is een opleiding arbeidsrecht die wordt gevolgd door cursisten die het arbeidsrecht nog maar beperkt beheersen en de stap willen maken naar een grondige basis. Denk aan medewerkers loonadministratie, medewerkers P&O, belastingadviseurs, verzuimbegeleiders en ieder ander die met arbeidsrecht te maken krijgt.

Opleiding Specialist Arbeidsrecht

8 modules op post-HBO/WO-niveau

Een specialist kan strategisch en tactvol vraagstukken oplossen. Om dat te leren, schrijft u aan de hand van boeiende praktijkvragen brieven en adviezen. U leert hiermee met complexe vragen om te gaan. Door het zelf te doen, vergroot u tijdens deze opleiding arbeidsrecht uw kennis naar een specialistisch niveau.

Een grondige specialisatie

De Opleiding Specialist Arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Zij die zelfstandig vraagstukken willen oplossen, door advies te geven, brieven te schrijven en zelf de juiste stappen te zetten. Denk aan P&O-adviseurs en HR-managers, accountants, mediators, rechtskundigen en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan. Vaak zijn het ook degenen die minder afhankelijk willen zijn van advocaten.

Cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht

3 cursusdagen op post-HBO/WO-niveau

Tijdens deze cursusdagen bent u geen toehoorder. U bent degene die samen met andere cursisten dossiers gaat oplossen! Het gaat om pittige dagen waarop meerdere facetten van het arbeidsrecht strategisch en tactvol aangepakt worden. U leert nader te analyseren door meer in een vraagstuk te zien en van anderen te horen. U gaat zich inleven in de oplossingen.

Uitdagende dagen met diepgang!

Deze cursusdagen kunnen door iedereen gevolgd worden die effectief wil omgaan met complexe dossiers. Om goed mee te kunnen komen is het wel van belang dat u enige kennis van het arbeidsrecht heeft. Hierbij kunt u denken aan ervaring uit de praktijk als bijvoorbeeld personeelsmanager, re-integratiedeskundige, mediator of rechtskundige. De overzichtelijke opbouw en praktische aanpak maken de dag heel herkenbaar.

Totaalpakket
Opleiding specialist arbeidsrecht +
3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht
Post-HBO/WO-studie met 8 modules + 3 cursusdagen

Enerzijds schrijft u zelfstandig adviezen en brieven tijdens de 8 modules van de Opleiding Specialist Arbeidsrecht. Anderzijds werkt u in groepsverband aan complexe dossiers tijdens de drie cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht te Amersfoort.

Opleiding
Leergang Arbeidsrecht

Opleiding
Specialist Arbeidsrecht

Cursusdagen
Strategisch Arbeidsrecht

Totaalpakket =
Specialist + cursusdagen

“Het arbeidsrecht moet je ervaren ……… de oplossingen wil je beleven.”

Een opleiding bij een erkend instituut

Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

  • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
  • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
Wat is onze werkwijze

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Heeft u vragen?     We helpen u graag!

Wanneer kan ik met de opleiding starten?

U kunt de Leergang Arbeidsrecht en de Opleiding Specialist Arbeidsrecht beginnen zodra u dat wenst. Na ontvangst van het pakket en desgewenst de telefonische intake met uw docent, kunt u van start. U bepaalt bij iedere opleiding arbeidsrecht ook zelf uw tempo, waarbij wij met u de voortgang bijhouden. Voor de cursusdagen krijgt u na uw aanmelding uitnodigingen, waarbij er voldoende gelegenheden zijn om de dagen te volgen, ook als u op bepaalde data niet kunt. 

Waar vindt de opleiding/cursusdag plaats?

De cursusdagen vinden plaats te Amersfoort. Voor de Leergang Arbeidsrecht en Opleiding Specialist Arbeidsrecht werkt u in uw eigen tempo op uw eigen locatie (thuis of op het werk). Zelfs voor het eindexamen bij de Opleiding Specialist Arbeidsrecht hoeft u niet te reizen, want deze is voor het eerste deel online en direct daarop volgt de telefonische behandeling. Voor een opleiding arbeidsrecht hoeft u dus niet te reizen. Voor de cursusdagen strategisch arbeidsrecht treffen wij u in Amersfoort.

Welke vooropleiding is er nodig?

De opleidingen worden o.a. gevolgd door HR-adviseurs, accountants, mediators, advocaten, juristen, bedrijfsartsen, voorzitters van ondernemingsraden en salarisadministrateurs. Kortom, iedereen die op een hoog niveau met arbeidsrecht te maken heeft.

Door deze verscheidenheid wordt er geen specifieke vooropleiding verplicht gesteld bij de twee opleidingen en de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Naast inzet is kennis en ervaring op niveau vereist. Voor de Masterclasses Arbeidsrecht dient bedacht te worden dat deze in het bijzonder gericht zijn op gespecialiseerde advocaten.

Wat is de studiebelasting?
De studiebelasting voor de Leergang Arbeidsrecht is gemiddeld 64 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 4 maanden). Voor de Opleiding Specialist Arbeidsrecht is de studiebelasting gemiddeld 128 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 8 maanden), naast het voorbereiden van het eindexamen.
Kan ik in termijnen betalen?

Dat is inderdaad mogelijk voor in het bijzonder particulieren die de opleiding zelf bekostigen. In plaats van één factuur, krijgt u bijvoorbeeld kleinere facturen. Het gaat veelal om 2 termijnen voor de Leergang Arbeidsrecht en 3 termijnen voor de de drie cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Het gaat om 4 termijnen voor de Opleiding Specialist Arbeidsrecht en 5 termijnen voor het totaalpakket van de Opleiding Specialist + de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht.

Binnen welke termijn moet ik de opleiding afronden?

Tijdens de intake met de specialist die u begeleidt, wordt er gekeken binnen welke tijd u binnen uw agenda de opleiding arbeidsrecht kunt afronden. Dat is een planning die wij ook bijhouden. Indien u er door omstandigheden langer over doet, dan is dat geen probleem en er geldt dus geen eindtermijn. De gemiddelde cursist rondt de Leergang Arbeidsrecht in 4 à 5 maanden en de Opleiding Specialist Arbeidsrecht in 8 à 9 maanden af.

Zijn de opleidingen geaccrediteerd en wat kan ik met het diploma?

Ons instituut en onze opleidingen zijn erkend door veel verschillende organisaties, waaronder het CRKBO, de Nederlandse Orde van Advocaten, RB-opleidingen, Nirpa en de Mediators Federatie. Dat betekent dat als u daarbij aangesloten bent, u ook de punten kunt behalen die door hen zijn toegekend. Dat geldt voor een opleiding arbeidsrecht en voor een cursusdag arbeidsrecht. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht, waarbij ons instituut in ons vakgebied bekendheid geniet. Op uw CV kunt u onder andere vermelden: “Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i, erkende Post-HBO/WO-opleiding”.

Wat bieden jullie mij als ik inlog op arbeidsrechter.nl?

Cursisten die de opleidingen van AN-i volgen, kunnen inloggen op de website Arbeidsrechter.nl. Daarop staat een inleiding arbeidsrecht, antwoordmodules, printversies en een schrijfwijzer met adviezen voor het schrijven van brieven. De cursist die het examen voor de Opleiding Specialist Arbeidsrecht wil voorbereiden kan gebruik maken van het proefexamen . Op deze cursistensite staat ook de specialisten informatie, met diepgaande informatie en verwijzingen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie. Ook na de afronding van de opleiding blijft deze informatie beschikbaar.  

Voor vragen of persoonlijk advies belt u:

Erkende opleiding arbeidsrecht
Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Opleiding
Leergang Arbeidsrecht

Opleiding
Specialist Arbeidsrecht

Cursusdagen
Strategisch Arbeidsrecht

Totaalpakket =
Specialist + cursusdagen

Wat vinden cursisten?

Mevr. Burghout

Senior beleidsmedewerker werkgeverszaken

Opleiding Specialist Arbeidsrecht

“In mijn werk heb ik veel te maken met cao’s en arbeidsvoorwaarden. Ik wilde mij daarom graag verder verdiepen in het arbeidsrecht. Met de opleiding Specialist Arbeidsrecht is dat zeker gelukt en is mijn expertise aanzienlijk toegenomen. De opleiding is gebaseerd op praktijksituaties waarbij je leert vraagstukken zowel vanuit de werkgever als vanuit de werknemer te bekijken. Deze vraagstukken dagen je uit om je grondig in de materie te verdiepen, wat ik ook met veel enthousiasme heb gedaan. Soms vond ik het lastig dat er weinig informatie bij een vraagstuk wordt gegeven. Je moet dan zelf een benadering kiezen en het vraagstuk langs die lijn uitwerken. De uitgebreide schriftelijke feedback op de modules biedt daarbij wel de nodige ondersteuning. Tijdens de opleiding heb ik twee cursusdagen gevolgd die voor mij een waardevolle aanvulling op de schriftelijke opleiding waren, vooral vanwege het interactieve karakter. Het samen hardop denken en brainstormen over vraagstukken vond ik heel leerzaam. Het tempo tijdens zo’n cursusdag ligt wel vrij hoog, waardoor niet bij elke casus even lang kan worden stilgestaan. Door de combinatie van het lesmateriaal, de heldere en complete website en de mogelijkheid om vragen met de docent te bespreken heb ik de opleiding als gedegen en zeer waardevol ervaren. Daarnaast was het voor mij van belang dat je zelf het startmoment en het tempo kunt bepalen. Een aanrader om je kennis van het arbeidsrecht te verdiepen.”

Mevr. Huisken

HRM medewerkster

Opleiding Leergang Arbeidsrecht

“Ik werk op een HRM afdeling en ben door de opleiding Leergang Arbeidsrecht situaties beter gaan begrijpen. Ik dacht dat ik al veel wist, maar het zit soms toch anders in elkaar dan gedacht. Je leert de situatie vanuit meerdere invalshoeken te bekijken, daardoor blijken er meerdere opties mogelijk en is het vaak geen zwart/wit vraagstuk. Sommige vragen waren best pittig en kon ik af en toe niet alles even snel terug vinden. Door logisch nadenken, het raadplegen van de informatie en gebruik van de website kon ik ze toch beantwoorden. Er waren ook herkenbare vraagstukken uit de praktijk bij welke ik dan ook als zeer waardevol ervaren heb. De oplossingen waren niet altijd standaard maar als je logisch denkt en het geleerde toepaste dan kwam je er wel uit. Een grote plus vond ik het intakegesprek. Dit was prettig en zeer verhelderend en een fijne manier om kennis te maken met de docent en een goed beeld te krijgen van je opleiding. Hierdoor werd de drempel ook laag om vragen te stellen als je er niet uitkwam. Je moet wel enige discipline hebben omdat je het in je eigen tijd en tempo moet doen. Voor mij was deze vrijheid belangrijk naast mijn werk en ook goed te doen. De feedback van je ingeleverde modules krijg je snel en geeft goede handvatten om verder te kunnen. Ik heb echt geleerd de beginselen beter te beheersen. Bovendien een zeer nette prijs voor hetgeen je krijgt bij deze opleiding. Ik overweeg zeker nog om ook de Opleiding Specialist te gaan doen.”

Mevr. de Witte-Evers

Vestigingsmanager

Opleiding Specialist Arbeidsrecht

“Binnen ons bedrijf hebben we met veel vaste werknemers te maken en ik wilde me graag verdiepen in, meer weten en begrijpen over het Arbeidsrecht en de vraagstukken waarmee we te maken krijgen. Al snel bleek dat de onderwerpen van de opleiding ook echt bij ons van toepassing waren. Regelmatig kreeg ik een vraagstuk over een onderwerp waar ik op dat moment binnen mijn opleiding mee bezig was. Het lesmateriaal, de website met de verdiepingspagina’s, de feedback op je gemaakte modules maakte het voor mij een zeer leerzame opleiding. Belangrijk bij de vraagstukken waarin adviezen worden gevraagd is een stuk begrijpend lezen: het scheiden van de hoofd- en bijzaken.  Het is een pittige studie, zeker naast een (bijna) fulltime baan. Door de inhoud en aansluiting bij de praktijk was de motivatie zeer aanwezig om door te blijven gaan. Ook de door mij gevolgde cursusdag was erg interessant en daarbij een eye-opener, waarbij de nuances, die regelmatig binnen het strategisch arbeidsrecht spelen, levendig werden gedoceerd door de heer Hoogland. Hij is zeer bevlogen, kritisch en echt iemand die je stimuleert. De dag had een pittig tempo, daar waar ik soms graag ook rustig de diepte in wilde gaan. Tijdens deze dag is het tactisch denken en handelen met in het achterhoofd ideaal werkgever- of werknemerschap uitgebreid aan de orde gekomen. Het lesmateriaal gebruik ik nog steeds als naslagwerk en ook heb ik andere collega’s ook reeds enthousiast gemaakt voor deze opleiding”

Door verder gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw beleving van de site te verbeteren. Zie onze privacystatement.