Onze erkende opleidingen arbeidsrecht

AN-i  –  Leren bij de specialist

Hoe wilt u studeren? 

1. Studeren in eigen tijd en tempo

Opleiding Specialist arbeidsrecht

     8 modules

Post-master Arbeidsrecht | Post-HBO/WO-niveau 
Voor o.a. de HR-directors, HR-managers, accountants, mediators en rechtskundigen 

Opleiding Leergang arbeidsrecht

     4 modules

Leergang | HBO-master-niveau. Voor o.a.  salarisadministrateur, belastingadviseur en medewerker HR. 

2. Studeren in groepsverband

Cursusdagen Strategisch arbeidsrecht

Post-master cursusdagen  | Post-HBO/WO-niveau 
Voor o.a. HR-directors, HR-managers, accountants en rechtskundigen. 

3. Studeren in eigen tijd en in groepsverband

De opleiding specialist of leergang arbeidsrecht kunt u goed combineren met de cursusdagen strategisch arbeidsrecht.

Totaalpakket Specialist arbeidsrecht

     8 modules specialist + 3 cursusdagen

Post-Master Arbeidsrecht | Post-HBO/WO-niveau 
Voor o.a. HR-directors, HR-managers, accountants en rechtskundigen. 

Totaalpakket Leergang arbeidsrecht

     4 modules Leergang  + 1 cursusdag

Leergang | HBO-Master-niveau. Voor o.a.  salarisadministrateur, belastingadviseur en medewerker HR. 

Hoe wilt u studeren?

 

1. Studeren in eigen tijd en tempo

Opleiding Specialist arbeidsrecht

Post-Master Arbeidsrecht in 8 modules .

Doelgroep: o.a. HR-directors, HR-managers, accountants, mediators en rechtskundigen.

Opleiding Leergang arbeidsrecht

Opleiding op het niveau HBO-master in 4 modules

Doelgroep: o.a.  salarisadministrateur, belastingadviseur en medewerker HR.

2. Studeren in groepsverband

Cursusdagen Strategisch arbeidsrecht

4 cursusdagen op niveau Post-Master, die u los van elkaar kunt volgen op onze trainingslocatie 

Doelgroep: o.a. HR-directors, HR-managers, accountants, mediators en rechtskundigen.

3. Studeren in eigen tijd en in groepsverband

De opleiding specialist of leergang arbeidsrecht kunt u goed combineren met de cursusdagen strategisch arbeidsrecht.

Totaalpakket Specialist arbeidsrecht

Post-Master Arbeidsrecht met 8 modules + 3 cursusdagen

Doelgroep: o.a. HR-directors, HR-managers, accountants, mediators en rechtskundigen.

Totaalpakket Leergang arbeidsrecht

Opleiding op het niveau HBO-master met 4 modules + 1 cursusdag

Doelgroep: o.a.  salarisadministrateur, belastingadviseur en medewerker HR.

De persoonlijke aanpak van een gespecialiseerd instituut

Welke ervaring stoppen wij in uw opleiding?

 • AN-i verzorgt al meer dan 20 jaar de website arbeidsrechter.nl;
 • We procederen, adviseren, bemiddelen en we beslechten arbitragezaken;
 • Wij werken voor werknemers en werkgevers (CZ, KPN, ING, NN, UWV);
 • Onze klachtencommissie doet onderzoek naar ongewenst gedrag;
 • We geven opleidingen op ieder niveau (t/m advocaten). 

Persoonlijke aandacht door onze werkwijze

 • U leert door te doen. U werkt actief aan het oplossen van vraagstukken uit onze eigen praktijk;
 • Bij de opleidingen krijgt u een intake, persoonlijke terugkoppelingen en snel antwoord op uw vragen. Ook het examen sluit u mondeling af; 
 • Onze interactieve cursusdagen volgt u in kleine groepen. 

Leer effectief naar een oplossing te werken

In het arbeidsrecht is iedere situatie uniek en dat vraagt om maatwerk. In plaats van standaardoplossingen leren wij u de vaardigheden om vraagstukken zelf op te lossen. Oplossingen zijn de uitkomst van het tactvol toepassen van specialistische kennis. 

Tijdens onze opleidingen kunt u gebruik maken van de vele mogelijkheden op onze website arbeidsrechter.nl. De opleidingen zijn volledig en actueel (bijstelling WAB, KOR, RIV-toets). 

Leren door te doen! .... onze werkwijze

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Cursisten geven AN-i een 8.6 bij Feedback Company

Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit. Daarin krijgen de opleidingen van AN-i een 8.6 (Feedback-company) en 9.2 (Springest). 

De redenen voor deze waardering is vooral:  

 1. Onze docenten zijn actief in de praktijk. Naast kennis leren zij u hoe u vraagstukken aanpakt. Door het werken met echte praktijkvoorbeelden kunt u de kennis direct toepassen.
 2. In de begeleiding en organisatie hanteren we een persoonlijke aanpak. We weten wie u bent en zijn flexibel door o.a. het bieden van gratis herkansingen. We houden rekening met uw agenda en ook latere verschuivingen in uw agenda.
 3. We zijn continu op zoek naar verbetering, want hoe tevreden u ook bent, wij willen morgen beter zijn dan vandaag!

Het arbeidsrecht leren bij de specialist
 • Kom in uw werk tot gefundeerde adviezen
 • Werk aan effectieve oplossingen
 • Leer van de persoonlijke feedback

Word ook een specialist!

Onze opleidingen

 • Studeren in eigen tijd en tempo aan onze modules;
 • Actief werken aan voorbeelden uit onze eigen praktijk;
 • Persoonlijke aanpak door o.a. de intake, feedback en tussentijdse vragen. 

Post-Master Arbeidsrecht   /   voor de HR-specialist

Post-Master Arbeidsrecht

De opleiding Specialist arbeidsrecht

8 modules

Een specialist kan vraagstukken doeltreffend oplossen. Om dat echt te leren werkt u in 8 modules aan vraagstukken uit de praktijk. U schrijft adviezen in uw eigen tijd en tempo. Alleen door de veelzijdigheid van het arbeidsrecht te ervaren, leert u de specalistische kennis effectief toe te passen.  

Een grondige specialisatie

De opleiding Specialist Arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Degenen die zelfstandig vraagstukken willen oplossen, door advies te geven, brieven te schrijven en zelf de juiste stappen te zetten.

Tot de doelgroep behoren de HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator, rechtskundige en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan.

Opleiding voor de HR-specialist   /   Post Master Arbeidsrecht

Post-Master Arbeidsrecht   

De opleiding Specialist arbeidsrecht

8 modules

Een specialist kan vraagstukken doeltreffend oplossen. Om dat echt te leren werkt u in 8 modules aan vraagstukken uit de praktijk. U schrijft adviezen in uw eigen tijd en tempo. Alleen door de veelzijdigheid van het arbeidsrecht te ervaren, leert u de specalistische kennis effectief toe te passen.  

Een grondige specialisatie

De Opleiding Specialist arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Degenen die zelfstandig vraagstukken willen oplossen, door advies te geven, brieven te schrijven en zelf de juiste stappen te zetten.

Tot de doelgroep behoren de HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator, rechtskundige en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan.

Leergang op niveau  HBO-master   /   voor de HR-ondersteuner

HBO-master-niveau

De opleiding Leergang arbeidsrecht

4 modules

Met deze leergang leert u het arbeidsrecht kennen aan de hand van boeiende praktijkvoorbeelden. U legt een goede basis met de 4 modules waaraan u actief werkt. Uw kennis en inzicht wordt dusdanig dat u de werking van het arbeidsrecht kunt uitleggen aan derden. 

Een route naar een uitstekende basis!

Deze leergang is een opleiding arbeidsrecht die wordt gevolgd door cursisten die het arbeidsrecht nog maar beperkt beheersen en de stap willen maken naar een grondige basis.

Tot de doelgroep behoren medewerkers HR, salarisadministrateurs, belastingadviseurs, managers en verzuimbegeleiders en ieder ander die met arbeidsrecht te maken krijgt.

Onze cursusdagen
 • Interactieve dagen in kleine groepen;
 • Werken aan complexe praktijkvoorbeelden;
 • Werk samen aan de details van de oplossing.

Post-Master cursusdagen  /  voor de HR-specialist

Post-Master Cursusdagen

Cursusdagen Strategisch arbeidsrecht

Tijdens deze cursusdagen bent u geen toehoorder. U bent degene die samen met andere cursisten dossiers gaat oplossen! Het gaat om pittige dagen waarop meerdere facetten van het arbeidsrecht aangepakt worden. U leert meer in een vraagstuk te zien en u gaat zich inleven in de oplossingen.

Een keuze uit vier interactieve cursusdagen 

In kleine groepen gaat u zich nader specialiseren in belangrijke thema’s in het arbeidsrecht. Naast het opdoen van kennis en het ervaren van de alternatieven, gaat het om de vaardigheid om stap voor stap naar de oplossing te werken. 

De cursusdagen geven wij op onze eigen trainingslocatie in Zeist (Utrecht). 

Combineren van onze opleidingen en cursusdagen 

Studeren in eigen tijd en tempo

Werken aan de modules van de opleiding Leergang of Specialist arbeidsrecht

+

Studeren in groepsverband

Interactief werken in kleine groepen tijdens onze cursusdagen Strategisch arbeidsrecht

=              Het totaalpakket

Post-Master Arbeidsrecht   /   voor de HR-specialist

Post-Master Arbeidsrecht    

Totaalpakket Specialist arbeidsrecht

8 modules + examen van de Opleiding specialist

Tijdens de 8 modules werkt u aan vraagstukken uit onze eigen praktijk. U schrijft adviezen in uw eigen tijd en tempo. Gaandeweg doet u de specialistische kennis op van A tot Z. Door zelf aan vraagstukken te werken, leert u deze kennis naar oplossingen om te zetten.  

3 cursusdagen Strategisch arbeidsrecht

Op locatie gaat u in kleine groepen werken aan complexe arbeidszaken. U loopt samen met anderen tegen de complicaties aan en de specialist helpt u om dit op te lossen. Het gaat om actieve en volledig verzorgde dagen.  

Tot de doelgroep van dit Totaalpakket behoren de HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator, rechtskundige en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan.

Opleiding op niveau  HBO-master  /   voor de HR-ondersteuner

HBO-master niveau

Totaalpakket Leergang arbeidsrecht

4 modules

Met de 4 modules van de leergang leert u het arbeidsrecht ervaren aan de hand van boeiende praktijkvoorbeelden. U werkt in eigen tijd en tempo aan de oplossingen. U legt een dusdanig goede basis dat u de werking van het arbeidsrecht kunt uitleggen aan derden. 

De cursusdag Arbeidsrecht en de financiële bedrijfsvoering

Tijdens deze cursusdag krijgt u in kleine groepen vraagstukken op post-hbo/niveau voorgelegd. Dit sluit goed aan bij de basis die u met de 4 modules van de Leergang weet te leggen. U leert op een meer specialistisch niveau de vraagstukken op te lossen die met de financiele bedrijfsvoering samenhangen. 

Tot de doelgroep behoren medewerkers loonadministratie, medewerkers HR, belastingadviseurs, managers en verzuimbegeleiders en ieder ander die met arbeidsrecht te maken krijgt.

Een opleiding bij een erkend instituut

Een opleiding bij een erkend instituut

Als instituut hanteren we de gedragscode van de NRTO en voor consumenten de algemene voorwaarden en klachtenregeling van de NRTO. Door de CRKBO-erkenning kunnen we de opleiding BTW-vrij aanbieden. Voor de RB, MFN en Nederlandse Orde van Advocaten geven we PE-punten.

Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

 • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
 • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
Wat is onze werkwijze?

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Heeft u vragen?    We helpen u graag!

Wanneer kan ik met de opleiding starten?

U kunt de Leergang Arbeidsrecht en de opleiding Specialist Arbeidsrecht beginnen zodra u dat wenst. Na ontvangst van het pakket en desgewenst de telefonische intake met uw docent, kunt u van start. U bepaalt bij iedere opleiding arbeidsrecht ook zelf uw tempo, waarbij wij met u de voortgang bijhouden. Voor de cursusdagen krijgt u na uw aanmelding uitnodigingen, waarbij er voldoende gelegenheden zijn om de dagen te volgen, ook als u op bepaalde data niet kunt. 

Waar vindt de opleiding/cursusdag plaats?

De cursusdag wordt gegeven op onze eigen trainingslocatie te Zeist. Alleen voor een cursusdag hoeft u te reizen.  Het werken aan de modules doet u in uw eigen tempo op uw eigen locatie. 

Welke vooropleiding is er nodig?

De opleidingen worden o.a. gevolgd door HR-adviseurs, accountants, mediators, advocaten, juristen, bedrijfsartsen, voorzitters van ondernemingsraden en salarisadministrateurs. Kortom, iedereen die op een hoog niveau met arbeidsrecht te maken heeft.

Door deze verscheidenheid wordt er geen specifieke vooropleiding verplicht gesteld bij de twee opleidingen en de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Naast inzet is kennis en ervaring op niveau vereist. Voor de Masterclasses Arbeidsrecht dient bedacht te worden dat deze in het bijzonder gericht zijn op gespecialiseerde advocaten.

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting voor de Leergang Arbeidsrecht is gemiddeld 64 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 4 maanden). Voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht is de studiebelasting gemiddeld 128 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 8 maanden), naast het voorbereiden van het eindexamen.

Kan ik in termijnen betalen?

Dat is inderdaad mogelijk voor in het bijzonder particulieren die de opleiding zelf bekostigen. In plaats van één factuur, krijgt u bijvoorbeeld kleinere facturen. Het gaat veelal om 3 termijnen voor de Leergang Arbeidsrecht en 5 termijnen voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht.

Binnen welke termijn moet ik de opleiding afronden?

Tijdens de intake met de specialist die u begeleidt, wordt er gekeken binnen welke tijd u binnen uw agenda de opleiding arbeidsrecht kunt afronden. Dat is een planning die wij ook bijhouden. Indien u er door omstandigheden langer over doet, dan is dat geen probleem en er geldt dus geen eindtermijn. De gemiddelde cursist rondt de Leergang Arbeidsrecht in 4 à 5 maanden en de opleiding Specialist Arbeidsrecht in 8 à 9 maanden af.

Zijn de opleidingen geaccrediteerd en wat kan ik met het diploma?

Ons instituut en onze opleidingen zijn erkend door veel verschillende organisaties, waaronder het CRKBO, de Nederlandse Orde van Advocaten, RB-opleidingen, Nirpa en de Mediators Federatie. Dat betekent dat als u daarbij aangesloten bent, u ook de punten kunt behalen die door hen zijn toegekend. Dat geldt voor een opleiding arbeidsrecht en voor een cursusdag arbeidsrecht. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht, waarbij ons instituut in ons vakgebied bekendheid geniet. Op uw CV kunt u onder andere vermelden: “Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i, erkende Post-HBO/WO-opleiding”.

Wat bieden jullie mij als ik inlog op arbeidsrechter.nl?

Cursisten die de opleidingen van AN-i volgen, kunnen inloggen op de website Arbeidsrechter.nl. Daarop staat een inleiding arbeidsrecht, antwoordmodules, printversies en een schrijfwijzer met adviezen voor het schrijven van brieven. De cursist die het examen voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht wil voorbereiden kan gebruik maken van het proefexamen . Op deze cursistensite staat ook de specialisten informatie, met diepgaande informatie en verwijzingen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie. Ook na de afronding van de opleiding blijft deze informatie beschikbaar.  

Voor vragen of persoonlijk advies belt u:

Erkende opleiding arbeidsrecht
Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Door verder gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw beleving van de site te verbeteren. Zie onze privacystatement.