Opleiding Specialist Arbeidsrecht

8 modules op post-HBO/WO-niveau

Een specialist kan strategisch en tactvol vraagstukken oplossen. Om dat te leren, schrijft u aan de hand van boeiende praktijkvragen brieven en adviezen. U leert hiermee met complexe vragen om te gaan. Door het zelf te doen, vergroot u tijdens de studie uw kennis in het arbeidsrecht naar een specialistisch niveau.

Een grondige specialisatie in het arbeidsrecht!

De Opleiding Specialist Arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Zij die zelfstandig vraagstukken willen oplossen, door advies te geven, brieven te schrijven en zelf de juiste stappen te zetten. Denk aan P&O-adviseurs en -managers, accountants, mediators rechtskundigen en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan. Vaak zijn het ook degenen die minder afhankelijk willen zijn van advocaten.

Een uitdagende studie die u ook veel brengt!

U werkt in uw eigen tempo en u bepaalt uw eigen startmoment. Uw persoonlijke begeleider is een specialist uit de praktijk. De complexe vragen worden helder en overzichtelijk uitgewerkt. U krijgt daarbij toegang tot de informatie voor specialisten, waarvoor u inlogt op onze website Arbeidsrechter.nl. U leert meer strategisch en juridisch schrijven, mede door de training schrijfvaardigheid. Na de afronding van de opleiding krijgt u als bonus een module Arbeidsprocesrecht, waarin u geheel vrijblijvend een verweerschrift kunt schrijven in een ontbindingsdossier.

De 8 modules van de Opleiding Specialist Arbeidsrecht:

 • Arbeidsovereenkomst en andere contracten:
  Aangaan arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht en aanneming van werk, uitzendrelatie, fictieve arbeidsovereenkomst, werving & selectie, afroepkrachten, min-max-uren-contract, stukwerk, etc.
 • Inhoud arbeidsovereenkomst:
  Contract voor (on)bepaalde tijd, projectcontract, concurrentiebeding, proeftijd, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, boete, geen werk / geen loon, etc.
 • Collectief arbeidsrecht:
  Medezeggenschap (OR en PV), arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, staking, overgang onderneming, overname contract, etc.
 • Loon, vakantie, verlof en pensioen:
  Primaire- en secundaire voorwaarden, prestatiebeloning, loonvordering, opbouw/opname vakantie, recht op verlof, pensioen, etc.
 • Misdragingen en disciplinaire maatregelen:
  Schorsing, waarschuwing, disfunctioneren, degradatie, dossieropbouw (verslaglegging), verlagen loon, non-actiefstelling, onderzoek en overleg, etc.
 • Ziekte:
  Rechten en plichten bij ziekte, structureel functioneel beperkt, plan van aanpak, re-integratie (plan), WIA, passende arbeid, GDBM, STECR, ziekte en ontslag, risico-drager, etc.
 • Veranderingen:
  Wijziging functie, werkzaamheden en/of vestigingsplaats, reorganisatie, afstoten onderdelen, collectief ontslag, sociaal plan en werktijdverkorting, etc.
 • Ontslag:
  Einde contract voor bepaalde tijd, ontslag op staande voet, ontbinding door kantonrechter, UWV-ontslag, werkloosheid, vaststellingsovereenkomst, ontbindende voorwaarden, etc.

Deze specialisatie in het arbeidsrecht wordt afgerond met een examen, wat eerst online wordt gehouden en daarop telefonisch mondeling wordt behandeld.

Kosten opleiding specialist: € 1.295,00 (0% BTW)

Uitbreiding naar het totaalpakket

U kunt er voor kiezen om de Opleiding Specialist Arbeidsrecht samen met de 3 Cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht te volgen in het totaalpakket! Tijdens deze dagen worden 3 onderwerpen in het ontslagrecht in groepsverband nader behandeld. De kosten voor het pakket van de opleiding met de 3 cursusdagen bedragen € 1.995,00.

De Opleiding Specialist Arbeidsrecht (met de 3 cursusdagen) is een dusdanig specialisatie dat er in Nederland geen vervolgstudie is. U kunt uw kennis op pijl houden door de Cursusdag Actueel Arbeidsrecht te volgen. U kunt zich nog via ons kantoor in een specifieke onderwerp nader specialiseren door een masterclass (op het niveau van advocaten) te volgen, wat wij ook speciaal aanbieden voor de bij ons afgestudeerde specialisten.

Een opleiding bij een erkend instituut

AN-i | het kantoor achter arbeidsrechter.nl

Voor vragen of persoonlijk advies belt u:

Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.