Opleiding Specialist Arbeidsrecht

8 modules op post-HBO/WO-niveau

Een specialist kan strategisch en tactvol vraagstukken oplossen. Om dat te leren, schrijft u aan de hand van boeiende praktijkvragen brieven en adviezen. U leert hiermee met complexe vragen om te gaan. Door het zelf te doen, vergroot u tijdens de studie uw kennis in het arbeidsrecht naar een specialistisch niveau.

Een grondige specialisatie in het arbeidsrecht!

De Opleiding Specialist Arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Zij die zelfstandig vraagstukken willen oplossen, door advies te geven, brieven te schrijven en zelf de juiste stappen te zetten. Denk aan P&O-adviseurs en -managers, accountants, mediators, rechtskundigen en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan. Vaak zijn het ook degenen die minder afhankelijk willen zijn van advocaten.

Een uitdagende (thuis)studie die u veel brengt!

U werkt in uw eigen tempo en u bepaalt uw eigen startmoment. Uw persoonlijke begeleider is een specialist uit de praktijk. De complexe vragen worden helder en overzichtelijk uitgewerkt. U krijgt daarbij toegang tot de informatie voor specialisten, waarvoor u inlogt op onze website Arbeidsrechter.nl. U leert meer strategisch en juridisch schrijven, mede door de training schrijfvaardigheid. Na de afronding van de opleiding krijgt u als bonus een module Arbeidsprocesrecht, waarin u geheel vrijblijvend een verweerschrift kunt schrijven in een ontbindingsdossier.

De 8 modules van de Opleiding Specialist Arbeidsrecht

1. Arbeidsovereenkomst en andere contracten:
Aangaan arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht en aanneming van werk, uitzendrelatie, fictieve  arbeidsovereenkomst, werving & selectie, afroepkrachten, min-max-uren-contract, stukwerk, etc.

2. Inhoud arbeidsovereenkomst:
Contract voor (on)bepaalde tijd, projectcontract, concurrentiebeding, proeftijd, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, boete, geen werk / geen loon, etc.

3. Collectief arbeidsrecht:
Medezeggenschap (OR en PV), arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, staking, overgang onderneming, overname contract, etc.

4. Loon, vakantie, verlof en pensioen:
Primaire- en secundaire voorwaarden, prestatiebeloning, loonvordering, opbouw/opname vakantie, recht op verlof, pensioen, etc.

5. Misdragingen en disciplinaire maatregelen:
Schorsing, waarschuwing, disfunctioneren, degradatie, dossieropbouw (verslaglegging), verlagen loon, non-actiefstelling, onderzoek en overleg, etc.

6. Ziekte:
Rechten en plichten bij ziekte, structureel functioneel beperkt, plan van aanpak, re-integratie (plan), WIA, passende arbeid, GDBM, STECR, ziekte en ontslag, risico-drager, etc.

7. Veranderingen:
Wijziging functie, werkzaamheden en/of vestigingsplaats, reorganisatie, afstoten onderdelen, collectief ontslag, sociaal plan en werktijdverkorting, etc.

8. Ontslag:
Einde contract voor bepaalde tijd, ontslag op staande voet, ontbinding door kantonrechter, UWV-ontslag, werkloosheid, vaststellingsovereenkomst, ontbindende voorwaarden, etc.

  Het examen

  Deze specialisatie in het arbeidsrecht wordt afgerond met een examen, wat eerst online wordt gehouden en daarop telefonisch mondeling wordt behandeld.

  Het pakket bestaat uit:

  • De 8 modules:
  • Begeleiding en uitgebreide terugkoppeling door de specialist
  • Actuele wetbundel Arbeidswetgeving
  • Toegang tot onze exclusieve cursistensite
  • Het  examen

   

   De voordelen van deze (thuis)studie en specialisatie op post-HBO/WO-niveau

   Bepaal zelf uw startmoment en studietijden, zonder gebonden te zijn aan locaties en zonder reistijd. Leer doelgericht naar een oplossing te werken, in uw eigen tempo. U wordt hierin begeleid door een vaste docent met wie u samen een planning afspreekt. De opzet van deze opleiding is er juist op gericht dat u zelfstandig vraagstukken leert op te lossen, want dat maakt uw specialisatie effectief.

   Kosten opleiding specialist:  € 1.295,00 (0% BTW / all-in) 
   Uitbreiding naar het totaalpakket

   U kunt er voor kiezen om de Opleiding Specialist Arbeidsrecht samen met de 3 Cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht te volgen in het Totaalpakket! Tijdens deze dagen worden 3 onderwerpen in het ontslagrecht in groepsverband nader behandeld. De kosten voor het pakket van de opleiding met de 3 cursusdagen bedragen € 1.995,00.

    De Opleiding Specialist Arbeidsrecht (met de 3 cursusdagen) is een dusdanig specialisatie dat er in Nederland geen vervolgstudie is. U kunt uw kennis op pijl houden door de Cursusdag Actueel Arbeidsrecht te volgen. U kunt zich nog via ons kantoor in een specifieke onderwerp nader specialiseren door een masterclass (op het niveau van advocaten) te volgen, wat wij ook speciaal aanbieden voor de bij ons afgestudeerde specialisten.

   Een opleiding bij een erkend instituut

   AN-i | het kantoor achter arbeidsrechter.nl
   Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

   AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

   Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

   • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
   • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
   Wat is onze werkwijze

   Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

   Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

   Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

   We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

   Voor vragen of persoonlijk advies belt u:

   Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.