Incompany training omgaan met ongewenst gedrag

Interactieve training op locatie!

Een training op maat voor HR, managers of medewerkers 

Seksuele intimdatie, discriminatie, agressie en pesten

Omgaan met ongewenst gedrag, dat is een bijzonder en ook gevoelig onderwerp. Een slachtoffer verdient bescherming, maar aan de andere kant wil je ook geen slachtoffers maken door mensen onterecht te beschuldigen. Juist bij dit vraagstuk is het daarom van groot belang om zorgvuldig, passend en tactvol te handelen. Dat inzicht wordt verkregen door het interactief te trainen.

Tijdens de cursusdag wordt ingegaan op de verschillende vormen – seksuele intimdidatie, discriminatie agressie en pesten. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de posities van klagers en beklaagden (collega’s, leidinggevenden, klanten en andere realaties). Verder wordt duidelijk wat de rol is van de verschillende partijen die betrokken worden (HR, leidinggevenden, vertrouwenspersoon, etc.). Door de vraagstukken te ervaren, wordt inzicht in het proces en de gevolgen van bepaalde stappen verkregen. 

Op ieder niveau en voor iedere doelgroep

Een HR-training op maat 

We bieden trainingen voor HR-professionals, managers en voor medewerkers. Dat wordt op maat aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met het werkveld en het beleid van de organisatie.  Wat wel en niet kan, dat verschilt per werksituatie en het maakt ook een verschil hoe stringent de organisatie hiermee om wenst te gaan.  We zullen daarbij ingaan op de vooraf voorgelegde vragen, voorbeelden of wensen.

De werkwijze 

Onze training is geen dag van toehoren, maar een interactieve werkvorm in kleine groepen. Deelnemers leren ieder facet helder te vertalen en doeltreffend op te pakken.

  • In kleine groepen interactief leren. De dag vliegt dan ook voorbij;
  • Innovatieve training gericht op kennis, inzicht en vaardigheden;
  • Zelf werken aan uitdagende voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten;
  • Didactische opbouw aan de hand van een overzichtelijk kader met de vereiste diepgang.

Een combinatie met andere onderwerpen is bespreekbaar!

Lesgeven in ons specialisme

We geven al decenia interactieve trainingen in het arbeidsrecht.  Ons specialisme in dit onderwerp gaat verder. We staan slachtoffers en beklaagden bij door te bemiddelen en indien nodig te procederen bij de rechtbank. Onze klachtencommissie ongewenst gedrag is toonaangevend in het onderzoek naar deze klachten. Onze trainers zijn dus dagelijks in de praktijk met deze materie bezig. Deze training over het omgaan met ongewenst gedrag ligt dus volledig binnen ons specialisme.

incompany training arbeidsrecht

Bespreek geheel vrijblijvend alle mogelijkheden

U kunt telefonisch contact opnemen met mevrouw Ivanka Schreuder of naar haar een mail sturen: schreuder@an-i.nl

Contact over de incompany training arbeidsrecht

De prijs is € 1.400,- voor een dagdeel en € 1.950,– voor een hele dag (vrij van BTW)

Omdat wij interactie belangrijk vinden streven we normaal naar een groepsgroote van maximaal 20 deelnemers. We kunnen de dag geven voor een ochtend- en middaggroep en per doelgroep het ochtend- en middagprogramma aanpassen.
De training is normaal op locatie. Wij kunnen ook de accommodatie verzorgen in de regio en het behoord ook tot de mogelijkheden om de training te verzorgen op  onze eigen trainingslocatie te Zeist.

Een opleiding bij een erkend instituut

Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

  • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
  • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
Wat is onze werkwijze

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Arbeidsrechtkantoor AN-i

De oplossende kracht van een specialisme

Advies, bemiddelen en procederen

Onafhankelijk onderzoek

Voorlichting & training