Cursusdagen Strategisch arbeidsrecht

Leren bij de specialist

Post-Master Arbeidsrecht   –  cursusdagen

Post-Master cursusdagen

Interactief leren in kleine groepen

U bent geen toehoorder tijdens een cursusdag arbeidsrecht. Samen met andere cursisten gaat u vraagstukken oplossen! Daarbij werkt u actief aan de praktijkvoorbeelden van onze specialisten. Het gaat om pittige dagen in groepen van minimaal 6 en maximaal 12 personen waardoor u aan een eigen tafel zit en werken we volgens Coronaprotocol.

U leert nader te analyseren door meer in een vraagstuk te zien en te horen.  De overzichtelijke opbouw en praktische aanpak maken de dagen heel herkenbaar. U krijgt bij iedere cursusdag een werkboek met een uitgewerkte juridische analyse als naslagwerk.

Doelgroep van deze dagen op niveau Post-master

Tot de doelgroep behoort iedereen die een echte verdieping in het arbeidsrecht zoekt. Van een belastingadviseur tot aan een HR-specialist of jurist. 

Vooropleiding

Deze cursusdagen kunnen door iedereen gevolgd worden die effectief wil omgaan met complexe dossiers. Om goed mee te kunnen komen is een HBO/WO-werkniveau van belang en enige ervaring in de omvang met personeelsvraagstukken. Heeft u nog maar weinig kennis van het arbeidsrecht, dan raden we u de HBO-master Leergang arbeidsrecht aan.

Deze dagen worden gegeven door de heer mr. Ulli Hoogland. Een specialist die als geen ander lastige vraagstukken helder kan overbrengen en zorgt voor een verrassende en praktische werkwijze. 

Volledig actueel met alle bekende wijzigingen voor 2022 (o.a. bijstelling WAB, KOR, RIV-toets).

Interactief leren in kleine groepen

U bent geen toehoorder tijdens een cursusdag arbeidsrecht. U bent degene die samen met andere cursisten vraagstukken gaat oplossen! U gaat actief werken aan de praktijkvoorbeelden van onze specialisten. Het gaat om pittige dagen in groepen van gemiddeld 15 personen. 

Doelgroep 

Tot de doelgroep behoort iedereen die een echte verdieping in het arbeidsrecht zoekt op het niveau Post-Master. Van een belastingadviseur tot aan een HR-specialist of jurist. 

Volledig actueel met alle 2021-wijzigingen (o.a. bijstelling WAB, KOR, RIV-toets).

Cursus Arbeidsrecht

Aantal cursusdagen

1 =        € 395,00
2 =       € 745,00
3 =       € 995,00
4 =   € 1.195,00

Maak uw eigen keuze uit onze cursusdagen

De persoonlijke ontslaggronden (bij de kantonrechter)

Voor deze drie persoonlijke ontslaggronden – verstoorde verhouding, verwijtbaar handelen en disfunctioneren – hanteert de kantonrechter specifieke eisen. Een werkgever wordt geacht beleid te voeren, duidelijk te zijn en consequent op te treden. Wat zijn evenwel de juiste stappen en wat is raadzaam?  Wat valt er onder een doelgerichte strategie?  Op deze dag krijgt u niet alleen het antwoord op deze vragen, we laten het u ook ervaren.

Leer hoe u effectief verslag legt, zowel in de te volgen stappen als in de toonzetting. We laten u concreet zien welke handelswijze nodig is, bijvoorbeeld als u tot ontslag op staande voet wilt overgaan. Op deze veelzijdige cursusdag in het arbeidsrecht leert u koers te bepalen in complexe dossiers.

o.a. 20 mei, 16 juni, 15 september, 4 november en 2 december 2022

Hoe gaat u om met kleine en grote organisatorische veranderingen en met complexe ziekte dossiers (bij het UWV)?

Hoe bereikt u overeenstemming over een ontslag en hoe overtuigt u het UWV? Alles staat en valt met een goede voorbereiding. Dan blijkt dat een dergelijke ontslagronde een veelomvattend proces is. Bij iedere verandering in de organisatie en zeker bij een reorganisatie is het belangrijk om het geheel goed te overzien. Van daaruit kunt u met visie de gewenste stappen zetten. Met de analytische kennis die nodig is bij een grote reorganisatie, kunt u ook heel goed de veel voorkomende kleinere veranderingen in het werk doordacht oppakken.

De grootste kopzorg van een werkgever is veelal een zieke werknemer. Hoe kun je hiermee (anders) omgaan en wat is er wel en niet mogelijk? Wat wordt er verwacht en hoe stem je dat af op de specifieke situatie van de werknemer? Hoe zorg je ervoor dat je de ‘stroming meekrijgt’ naar de gewenste oplossing? Deze ziektevraagstukken zijn juist interessant, omdat naast kennis van de mogelijkheden, in het bijzonder ook de aanpak van doorslaggevend gewicht is.

Veranderingen kunnen doorgevoerd worden zonder ontslag. Komt het wel tot ontslag, dan verloopt dat bij reorganisatie en langdurige ziekte via het UWV. Hoe voorkomt u de valkuilen en gebruikt u alle mogelijkheden? Dit leert u allemaal op deze dag.

o.a. 3 en 17 juni, 16 september, 6 oktober en 8 december 2022

Ervaar de grenzen van de verschillende contractvormen

Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we diepgaand in op de verschillende arbeidsverhoudingen: flexibele contracten, detachering, contracting en payroll, seizoensarbeid en de oproepcontracten. We gaan ook op de grens zitten tussen de arbeidsovereenkomst en het werk van een zelfstandige. We behandelen het concurrentie- en relatiebeding en de (duidelijke ondubbelzinnige) opzegging door de werknemer. U ervaart hoe het precies zit met opvolgend werkgeverschap en overgang van onderneming.

Op deze veelzijdige dag worden de grenzen bewust opgezocht, zodat duidelijk wordt wat wel of juist niet werkt. U gaat samen met anderen actief werken aan vragen uit onze eigen praktijk en u krijgt daarmee inzicht in de actuele jurisprudentie.

o.a. 19 mei, 1 juli, 23 september, 3 november en 9 december 2022

De praktijk van het arbeidsrecht raakt de financiële bedrijfsvoering van werkgevers

Wie met arbeidsrecht te maken heeft, moet regelmatig zakelijke afwegingen maken en daarover kunnen onderhandelen. Met welke aanpak kun je een evenwichtig resultaat behalen. Doeltreffend onderhandelen vereist ten eerste kennis in de eigen positie en de financiële randvoorwaarden, derhalve het echt doorgronden van het bedrijfsbelang op korte en lange termijn. Maar onderhandelen is meer, want het is vooral ook het voeren van een dialoog door open te staan voor de afwegingen van de ander. Door vanuit kennis en met tact te redeneren werkt u toe naar een resultaat dat door beiden gedragen wordt. Kortom, bij een goede onderhandeling is er sprake van een zakelijk en menselijk evenwicht.    

Het thema onderhandelen maken we praktisch met de volgende onderwerpen:

  • het veranderen van arbeidsvoorwaarden en de grenzen aan arbeidsvoorwaarden,
  • de financiële gevolgen bij ziekte en re-integratie, 
  • gelijk loon voor ingeleende krachten en het voorkomen van aansprakelijkheid bij inlening,
  •  de kosten van ontslag en complicaties bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.    

We kijken welke aanpak en welke afwegingen tot welke uitkomsten leiden. We leggen complexe vraagstukken voor om u vervolgens te laten ervaren hoe dit praktisch opgelost wordt. Een afwisselende dag die er ongetwijfeld toe gaat leiden dat u bepaalde onderwerpen anders gaat aanpakken! 

o.a. 2 juni  en 7 oktober 2022

Cursus Arbeidsrecht

Praktische informatie

Locatie, tijdstip en data

De cursusdagen worden op meerdere dagen per jaar gegeven naar eigen keuze op een donderdag (12.30 tot 20.30 uur) of een vrijdag (9.00 tot 17.00 uur).

Deze cursusdagen Arbeidsrecht worden gegeven op onze eigen trainingslocatie te Zeist waarbij de gehele locatie en werkwijze is aangepast aan de eisen van het Coronaprotocol.

Iedere cursusdag arbeidsrecht is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. U krijgt een lunch of maaltijd aangeboden. Alles is in de prijs inbegrepen. 

Doelgroep 

Onder de doelgroep van deze dagen valt iedereen die een echte verdieping zoekt. Degenen die al goed bekend zijn met het arbeidsrecht. Van een belastingadviseur tot aan de HR-specialist en rechtskundige. De ervaring leert dat deze dagen door iedere deelnemer als waardevol worden ervaren. U mag dus veel verwachten! 

Aantal cursusdagen

1

2

3

4

De prijs

€ 395,00

€ 745,00

€ 995,00

€ 1.195,00

Onze prijzen zijn all-in. Als erkende instelling zijn we vrijgesteld van BTW.

Cursusdagen / prijs

1 = € 395,00 

2 = € 745,00

3 = € 995,00

4 = € 1.195,00

Onze prijzen zijn all-in. Als erkende instelling zijn we vrijgesteld van BTW.

_

Een grondige verdieping

  • Kom in uw werk tot gefundeerde adviezen 
  • Werk samen aan effectieve oplossingen 
  • Kom verder met de persoonlijke feedback

Word ook een specialist!

_

Een grondige verdieping

Kom in uw werk tot gefundeerde adviezen 

 

Word ook een specialist!

Een opleiding bij een erkend instituut

Als instituut hanteren we de gedragscode van de NRTO en voor consumenten de algemene voorwaarden en klachtenregeling van de NRTO. Door de CRKBO-erkenning kunnen we de opleiding BTW-vrij aanbieden. Voor de RB, MFN en Nederlandse Orde van Advocaten geven we PE-punten.

Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

  • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
  • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
Wat is onze werkwijze?

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Heeft u vragen?    We helpen u graag!

Wanneer kan ik met de opleiding starten?

U kunt de Leergang Arbeidsrecht en de opleiding Specialist Arbeidsrecht beginnen zodra u dat wenst. Na ontvangst van het pakket en desgewenst de telefonische intake met uw docent, kunt u van start. U bepaalt bij iedere opleiding arbeidsrecht ook zelf uw tempo, waarbij wij met u de voortgang bijhouden. Voor de cursusdagen krijgt u na uw aanmelding uitnodigingen, waarbij er voldoende gelegenheden zijn om de dagen te volgen, ook als u op bepaalde data niet kunt.

Waar vindt de opleiding/cursusdag plaats?

De cursusdag wordt gegeven op onze eigen trainingslocatie te Zeist. Alleen voor een cursusdag hoeft u te reizen.  Het werken aan de modules doet u in uw eigen tempo op uw eigen locatie.

Welke vooropleiding is er nodig?

De opleidingen worden o.a. gevolgd door HR-adviseurs, accountants, mediators, advocaten, juristen, bedrijfsartsen, voorzitters van ondernemingsraden en salarisadministrateurs. Kortom, iedereen die op een hoog niveau met arbeidsrecht te maken heeft.

Door deze verscheidenheid wordt er geen specifieke vooropleiding verplicht gesteld bij de twee opleidingen en de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Naast inzet is kennis en ervaring op niveau vereist. Voor de Masterclasses Arbeidsrecht dient bedacht te worden dat deze in het bijzonder gericht zijn op gespecialiseerde advocaten.

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting voor de Leergang Arbeidsrecht is gemiddeld 64 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 4 maanden). Voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht is de studiebelasting gemiddeld 128 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 8 maanden), naast het voorbereiden van het eindexamen.

Kan ik in termijnen betalen?

Dat is inderdaad mogelijk voor in het bijzonder particulieren die de opleiding zelf bekostigen. In plaats van één factuur, krijgt u bijvoorbeeld kleinere facturen. Het gaat veelal om 3 termijnen voor de opleiding Leergang Arbeidsrecht, 4 termijnen voor de opleiding Strategisch Arbeidsrecht en 5 termijnen voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht.

Binnen welke termijn moet ik de opleiding afronden?

Tijdens de intake met de specialist die u begeleidt, wordt er gekeken binnen welke tijd u binnen uw agenda de opleiding arbeidsrecht kunt afronden. Dat is een planning die wij ook bijhouden. Indien u er door omstandigheden langer over doet, dan is dat geen probleem en er geldt dus geen eindtermijn. De gemiddelde cursist rondt de Leergang Arbeidsrecht in 4 à 5 maanden en de opleiding Specialist Arbeidsrecht in 8 à 9 maanden af. Indien u gebruik maakt van het STAP-budget dan dient u de opleiding volgens het DUO binnen 12 maanden af te ronden. 

Zijn de opleidingen geaccrediteerd en wat kan ik met het diploma?

Ons instituut en onze opleidingen zijn erkend door veel verschillende organisaties, waaronder het CRKBO, NRTO, DUO, de Nederlandse Orde van Advocaten, RB-opleidingen, Nirpa en de Mediators Federatie. We kunnen de opleiding dan ook BTW-vrij aanbieden en u kunt het STAP-budget aanvragen. Als u bij een branche organisatie aangesloten bent, kunt u ook de (PE-)punten behalen die door hen zijn toegekend. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht, waarbij ons instituut in ons vakgebied bekendheid geniet. Op uw CV kunt u onder andere vermelden: “Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i, erkende Post-HBO/WO-opleiding”.

Wat bieden jullie mij als ik inlog op arbeidsrechter.nl?

Cursisten die de opleidingen van AN-i volgen, kunnen inloggen op de website Arbeidsrechter.nl. Daarop staat een inleiding arbeidsrecht, antwoordmodules, printversies en een schrijfwijzer met adviezen voor het schrijven van brieven. De cursist die het examen voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht wil voorbereiden kan gebruik maken van het proefexamen . Op deze cursistensite staat ook de specialisten informatie, met diepgaande informatie en verwijzingen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie. Ook na de afronding van de opleiding blijft deze informatie beschikbaar.

De cursusdagen combineren met 8 specialisatie modules!

Totaalpakket Specialist arbeidsrecht

Wilt u zich van A tot Z specialiseren in het arbeidsrecht, dan hebben wij voor u de meest complete opleiding Nederlands Arbeidsrecht. In de opleiding Specialist arbeidsrecht krijgt u naast de drie cursusdagen (A, B en C) de 8 specialisatie modules. U legt dan ook een afrondend examen af om het diploma te behalen.

Voor vragen of persoonlijk advies belt u:

Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.