mr. Ulli Hoogland

mr. Ulli Hoogland

Partner en hoofddocent bij arbeidsrechtkantoor AN-i

De heer Hoogland is partner bij het arbeidsrechtkantoor AN-i en vervult in deze hoedanigheid meerdere taken.

Zo is hij werkzaam als arbiter voor de arbitrage welke wordt verzorgd door de arbeidsrechter. Dat betekent dat hij arbeidsgeschillen volgens de wettelijke regeling van arbitrage op korte termijn en definitief beslist.

Hoogland is als onderzoeker werkzaam binnen de klachtencommissie ongewenst gedrag, welke onderzoek doet naar seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en agressie.

De heer Hoogland staat al meer dan 20 jaar als specialist werkgevers en werknemers bij, van advies, bemiddeling tot procederen. Dit specialisme gaat zover dat Hoogland al meer dan 15 jaar les geeft in zijn vakgebied. Hoogland verzorgt onder andere voor advocaten de Masterclasses: ontslag op staande voet, concurrentiebeding, contractueel arbeidsrecht en de UWV- en ontbindingsprocedure. Alle Masterclasses zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (7 of 8 PO-punten).

Hoogland doet ook een stap buiten het arbeidsrecht, namelijk als bindend adviseur voor de beroepsregeling. Daarin worden door de onderzoekscommissie klachten behandeld van cursisten over hun eigen onderwijsinstelling. Het gaat hier om een overeenkomst van opdracht, wat goed aansluit bij de expertise van Hoogland die als onderzoeker ook nauw betrokken is bij onderwijs. Hoogland neemt namelijk zitting in een Raad van Toezicht van een grote scholengemeenschap. 

Heeft u een geschil en wilt u gratis en vrijblijvend met de heer Hoogland van gedachten wisselen, dan kunt u hem bereiken middels het volgende nummer: