Totaalpakket Specialist Arbeidsrecht

Deze post-HBO/WO-studie omvat de combinatie van de Opleiding specialist arbeidsrecht + 3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht.

Arbeidsrecht is een veelzijdig vakgebied, dat veel verder gaat dan het toepassen van regels. De vraagstukken zijn complex, de belangen groot en het menselijke aspect is altijd aanwezig. Dat vereist niet alleen kennis, maar zeker ook inzicht en vaardigheden.

De doelgroep is iedereen die een grondige specialisatie in het arbeidsrecht wenst, zoals een ervaren HR-adviseur/directeur, accountant, mediator en rechtskundige.

Het opleidingspakket bestaat uit:

8 schriftelijke modules;

1. Arbeidsovereenkomst en andere contracten; 2. Inhoud arbeidsovereenkomst;  3. Collectief arbeidsrecht 4. Loon, vakantie, verlof en pensioen; 5. Misdragingen en disciplinaire maatregelen; 6. Ziekte; 7.  Veranderingen; 8. Ontslag

3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht op locatie

I. Verstoorde verhoudingen, verwijtbaar handelen en disfunctioneren (kantonrechter)
II. Vraagstukken bij ziekte en reorganisatie (UWV)
III. (Contr)actueel arbeidsrecht

Afsluitend examen;
Bundel Arbeidswetgeving;
Toegang tot de cursistensite;
Intensieve begeleiding door een specialist.

post-hbo-wo-studie arbeidsrecht

Wat maakt deze opleiding zo compleet?

Werk aan uitdagende vragen in 8 modules binnen een overzichtelijke opbouw;

 • Door de schriftelijke studie, bepaalt u zelf de studietijden en het startmoment;
 • Gebruik de positieve feedback op uw brieven;

U volgt 3 interessante en interactieve cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht;

 • U leert complexe vragen, strategisch en tactvol op te lossen;
 • Leer van de voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten;

Instituut met geaccrediteerd onderwijs en doorgroeimogelijkheden;

 • Actueel met alle wijzigingen door en ervaringen met de Wet Werk & Zekerheid;
 • Vergroot uw toegevoegde waarde binnen uw organisatie.
Post-HBO-WO-studie-arbeidsrecht

Kosten totaalpakket: € 1995,00 (0% BTW)

Een opleiding bij een erkend instituut

AN-i | het kantoor achter arbeidsrechter.nl

Meer info

De Opleiding Specialist Arbeidsrecht + 3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht
Ons streven is de meest veelzijdige opleiding Arbeidsrecht aan te bieden. Kennis in het arbeidsrecht is niet voldoende. Een specialist moet namelijk ook strategisch en tactvol met vraagstukken om kunnen gaan. Daartoe schrijft u brieven en adviezen in de modules en sluit u de opleiding af met een examen. Het grote verschil is dat u met echte voorbeelden werkt en u hiermee leert omgaan. Aanvullend volgt u 3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht.

Het opleidingspakket :

 • 8 modules:
  In deze modules zijn aan de hand van de vele praktijkvoorbeelden vragen verwerkt, waaronder het schrijven van brieven. De antwoorden die u (thuis) heeft gemaakt stuurt u per e-mail op, waarna u een uitgebreide behandeling met cijfer ontvangt. De behandeling wordt desgewenst telefonisch met u doorgenomen. De studietijd voor dit schriftelijke deel bedraagt zo’n 128 uur. Denk aan één dagdeel van 4 uur per week, opdat u iedere maand één module kunt afronden.
 • 3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht:
  Tijdens deze 3 cursusdagen bent u geen toehoorder maar bent u degene die samen met andere cursisten dossiers gaat oplossen. Op interactieve wijze werkt u aan uitdagende voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten zelf en leert u effectief om te gaan met complexe dossiers. U ontvangt een werkboek met uitgewerkte juridische analyse tijdens elke cursusdag.
 • Begeleiding door een specialist:
  U krijgt een vast aanspreekpunt, die u in het inleidende gesprek adviezen geeft en samen met u een planning bespreekt. De specialist heeft ervaring in procedures. U kunt uw specialist tussentijds altijd telefonisch en per e-mail benaderen bijvoorbeeld om de vragen te bespreken. Uw antwoorden en brieven worden gedetailleerd van commentaar voorzien.
 • Afsluitend examen:
  Na het afronden van alle 8 modules, volgt een schriftelijk en mondeling examen, waarvoor u zelf de dag reserveert. Het gaat om een twee uur durend schriftelijk online examen gevolgd door een mondeling telefonisch examen van een uur.
 • Exclusieve website:
  De modules en de website vormen een geïntegreerd geheel. Naast een ongekende bron aan informatie, worden door deze combinatie ook de complexe vragen helder en overzichtelijk. Als cursist krijgt u toegang tot een exclusief deel op onze website. Hier vindt u onder andere de speciaal voor cursisten ontwikkelde schrijfwijzer, het proefexamen en de specialisten informatie met onder andere de verwijzing naar jurisprudentie en de wetsgeschiedenis.
 • Actuele bundel arbeidswetgeving:
  Voor het optimaal kunnen toepassen van de actuele wet- en regelgeving krijgt u van ons de meest recente bundel arbeidswetgeving. Hierin staan alle relevante wetten, waarmee u tijdens de opleiding kunt werken.
 • Gratis module Arbeidsprocesrecht:
  Slaagt u er in om binnen de afgesproken planning de acht modules af te ronden, dan krijgt u van ons een gratis module Arbeidsprocesrecht. Daarin leren wij u o.a. om aan de hand van een dossier, zelf een verweerschrift te schrijven in een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.
De drie cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht

Tijdens deze cursusdagen bent u geen toehoorder. U bent degene die samen met andere cursisten dossiers gaat oplossen! De interactieve werkwijze is mogelijk door de kleine omvang van de groepen, normaal tussen de 6 en 20 personen. U werkt aan uitdagende voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten zelf. Deze zijn didactisch opgebouwd aan de hand van een overzichtelijk kader. U krijgt bij iedere cursusdag een werkboek met een uitgewerkte juridische analyse. De volgende cursusdagen behoren tot deze post-HBO-WO-studie arbeidsrecht:

1. Verstoorde verhoudingen, verwijtbaar handelen en disfunctioneren (kantonrechter)
2. Vraagstukken bij ziekte en reorganisatie (UWV)
3. (Contr)actueel arbeidsrecht

Locatie, tijdstip en data van de cursusdagen

U volgt de cursusdagen tijdens de Opleiding Specialist Arbeidsrecht, waartoe gedurende het jaar meerdere mogelijkheden op donderdag en vrijdag worden geboden. De cursusdagen worden gegeven te Amersfoort van 9.00 tot 17.00 uur. Iedere dag is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. Tijdens het middaguur krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden.

 

Zie voor nadere informatie: de Cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht.

Voor vragen of persoonlijk advies belt u:

Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.