Conceptbrief – verzoek onderzoek door klachtencommissie vanuit beklaagde

 

.………… (naam werkgever)

T.a.v. ……..

…… (straat  en huisnummer)

…… (postcode en plaats)

 

Per (aangetekende) post en/of per e-mail verzonden.

 

Datum:                ……

Betreft:               Oproep tot onderzoek naar de klacht over ongewenst gedrag

 

Geachte heer / mevrouw  …..,

 Ik heb begrepen dat er onlangs een klacht is ingediend of melding is gedaan in verband met vermeend ongewenst gedrag.  In een dergelijke situatie is het voor alle partijen van belang om een zorgvuldig en objectief onderzoek te laten uitvoeren, zodat vastgesteld kan wat er nu wel en niet heeft plaatsgevonden. Daarvoor is nodig dat een gespecialiseerde externe partij de situatie onderzoekt. Ik begrijp dat dit tot nu toe niet heeft plaatsgevonden.

 Voor nadere informatie hierover kan ik vooral verwijzen naar de website: www.an-i.nl/toolbox-ongewenst-gedrag, met een toolbox voor werkgevers over de omgang met ongewenst gedrag. Ik begrijp dat de klachtencommissie ongewenst gedrag onderzoek naar dit gedrag doet  en ik stel mij beschikbaar voor dit onderzoek.

 Het gegeven dat ik in het ongewis ben gelaten, mij werk wordt onthouden en een onafhankelijk onderzoek uitblijft is voor mij heel pijnlijk en dit werkt beschadigend.

 Ik verzoek u om mij in ieder geval op korte termijn duidelijkheid te geven over het vervolg.

 Met vriendelijke groet,

 

 

 

…………….. [naam]