Onderzoekscommissies

Klachtencommissie voor de beroepsregeling – De behandeling van klachten van cursisten over opleidingsinstituten

Indien cursisten en opleidinginstituten een geschil hebben dat zij onderling niet kunnen oplossen, dan kan AN-i als beroepsinstantie dienen. Dit betekent dat wij in feite de knoop doorhakkenmiddels een bindend advies. De klacht van een cursist gaat veelal over de vraag of de opleiding voldoet aan de verwachtingen, maar kan ook over examen of andere verschillen van inzicht gaan. 

Klachtencommissie ongewenst gedrag

De klachtencommissie ongewenst gedrag onderzoekt voor werkgevers klachten over (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. Op grond van dat onderzoek komt de commissie met een rapport met haar bevindingen. 

Expertiseteam verwijtbaar handelen

In geval van verwijtbaar handelen in de vorm van o.a. diefstal en fraude kunt u terecht bij het expertiseteam verwijtbaar die als onafhankelijke partij een bewijsdragend onderzoek kan uitvoeren.