Expertiseteam verwijtbaar handelen

Een rechtvaardige en gefundeerde oplossing bij misdragingen door werknemers!

Expertiseteam verwijtbaar handelen

Omgaan met misdragingen door werknemers

Een werkgever dient op grond van feiten rechtvaardig te handelen. Het vraagt om een objectief en zorgvuldig onderzoek en een specialistisch advies om de feiten vast te leggen en dat een passend vervolg te geven. Het expertiseteam is evenwel veel meer dan een onderzoeker.  Zij hebben ook de arbeidsrechterlijke kennis en vaardigheden om werkgevers op grond  van feiten te adviseren en desnoods bij te staan in procedures. 

 

Wat doet het Expertiseteam?

  1. Objectief en effectief onderzoek, gericht op waarheidsvinding bij misdragingen door personeel;
  2. Op basis van feiten een oplossingsgericht advies geven over rechtvaardige en realistische vervolgstappen;
  3. Uitvoeren van de gewenste oplossing, waaronder bijstand in een procedure.

Hoe werkt het Expertiseteam?

Het team onderzoekt misdragingen van werknemers volgens de best practice, om zo de feiten en bewijzen vast te leggen. Alleen door precies te achterhalen wat er heeft plaatsgevonden, kan er een oplossing komen die recht doet aan de situatie. Door het specialisme kunnen ook het advies en de vervolgstappen elkaar snel opvolgen.  

Wordt het hele traject behandeld?

Het Expertiseteam staat werkgevers bij vanaf het begin tot het einde. Van de start van het onderzoek en waar nodig tot de uitspraak bij de rechtbank. Gedurende het traject wordt er op maat naar een oplossing toe gewerkt.

 

Meer info

Onderzoeken doen naar verwijtbaar handelen op de werkvloer is het specialisme waarop het Expertiseteam zich heeft toegelegd. Nadat effectief de waarheid boven tafel is gehaald, kunt u op grond van het advies van het Expertiseteam doeltreffend optreden.

Het Expertiseteam voert  onderzoek uit gericht op waarheidsvinding. Op grond van feiten krijgt u een oplossingsgericht advies. Een specialist van het team kan u verder bijstaan, bijvoorbeeld door een minnelijke oplossing te realiseren of desnoods door procesvertegenwoordiging in een procedure.

Het team bestaat uit specialisten met jarenlange ervaring. Zij zjjn zelfs dusdanig ervaren dat zij in hun expertise masterclasses verzorgen voor advocaten. Het team werkt met een uitgekiend plan van aanpak. Daarmee wordt doordacht te werk gegaan, zodat later bewijsproblemen worden voorkomen.

Uniek aan het Expertiseteam is dat gefundeerd onderzoek en een specialisatie in het arbeidsrecht samenkomen. Daardoor weet het team als geen ander wat er mogelijk is en kan zij alles zelf oppakken. Dit maakt het team ook zo doeltreffend.

Het Expertiseteam staat voor u klaar!

Direct contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van het Expertiseteam de heer mr. Ulli Hoogland.

U bereikt de heer hoogland per mail – hoogland@an-i.nl – of telefonisch met bovenstaand nummer.