Expertiseteam verwijtbaar handelen

Een rechtvaardige en gefundeerde oplossing bij misdragingen door werknemers!

Een grondig onderzoek door onafhankelijke specialisten

expertiseteam

verwijtbaar handelen

Omgaan met misdragingen door werknemers

Van een werkgever wordt verwacht dat hij op grond van feiten rechtvaardig handelt. Voor het vaststellen van feiten is een objectief en zorgvuldig onderzoek nodig. Een onderzoek als noodzakelijke basis voor de vervolgstappen met een helder advies.  

Onderwerpen die het Expertiseteam onderzoekt: 

DiefstalFraudeBewuste misleiding – Alcohol en drugsmisbruikWerkweigering – Schending geheimhouding of privacy Concurrerende werkzaamheden.Overtreden gedragsregels.

In geval van ongewenst gedrag tussen medewerkers onderling (seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld), verwijzen wij naar onze klachtencommissie ongewenst gedrag.

Wat doet het Expertiseteam?

  1. Effectief en objectief onderzoeken van misdragingen door personeel met als doel waarheidsvinding;
  2. Het borgen van bewijzen  en daarmee een onderzoek dat is gericht op bewijsdragende feiten. 
  3. Het geven van een oplossingsgericht advies over rechtvaardige en passende vervolgstappen;

Waarom een Expertiseteam?

  1. U kunt tijdens het onderzoek zelf voldoende afstand bewaren zodat interne spanningen worden voorkomen; 
  2. Na het onderzoek kunt u op grond van het advies van experts passend en rechtvaardig  handelen; 
  3. Voorkomen van bewijsproblemen door het objectief en gefundeerd vastleggen van de feiten. 

Hoe werkt het Expertiseteam?

Het team onderzoekt misdragingen van werknemers volgens de best practice, om zo de feiten en bewijzen vast te leggen. Alleen door precies te achterhalen wat er heeft plaatsgevonden, kan er een oplossing komen die recht doet aan de situatie. Door het specialisme kunnen het onderzoek en het advies elkaar ook snel opvolgen. In het onderzoek wordt een fundament gelegd voor een passend vervolg. 

Meer info over de mogelijkheden van het team

Onderzoek doen naar verwijtbaar handelen op de werkvloer is het specialisme waarop het Expertiseteam zich heeft toegelegd. Nadat effectief middels bewijzen de feiten zijn vastgesteld, kunt u op grond van het advies van het Expertiseteam doeltreffend optreden. U kunt het team daarmee inzetten als onderzoeker die op grond van feiten en bewijzen adviseert. 

Het Expertiseteam heeft zich letterlijk als geen ander op het verwijtbaar handelen door werknemers toegelegd. Zij geven hierover bijvoorbeeld ook masterclasses aan advocaten. Dit bijzondere specialisme hebben ze vertaald naar een doelgericht plan van aanpak. Uniek aan het Expertiseteam is daarmee dat gefundeerd onderzoek en een specialisatie in het arbeidsrecht samenkomen.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van het Expertiseteam
de heer mr. Ulli Hoogland  (mail: hoogland@an-i.nl)