Expertiseteam verwijtbaar handelen

Een rechtvaardige en gefundeerde oplossing bij misdragingen door werknemers!

Onderzoek door het Expertiseteam verwijtbaar handelen

Omgaan met misdragingen door werknemers

Van een werkgever wordt verwacht dat hij op grond van feiten rechtvaardig handelt. Voor het vaststellen van feiten is een objectief en zorgvuldig onderzoek nodig, gevolgd door een helder advies over wat rechtvaardig is. Na het onderzoek en het advies van het Expertiseteam kunt u zelf verder. Als u dat wenst, kan het team u overigens ook in de vervolgstappen bijstaan, zoals het realiseren van een minnelijke regeling of procesvertegenwoordiging bij de rechtbank. Het gaat om specialisten die dus het hele traject kunnen oppakken, namelijk naast het onderzoek en advies, desgewenst ook bemiddeling of procederen. 

Wat doet het Expertiseteam?

  1. Effectief en objectief onderzoeken van misdragingen door personeel met als doel waarheidsvinding;
  2. Het geven van een oplossingsgericht advies over rechtvaardige en passende vervolgstappen;
  3. Uitvoeren van passende oplossingen, zoals minnelijke regelingen of bijstand in een procedure. 

Waarom een Expertiseteam?

  1. U kunt tijdens het onderzoek zelf voldoende afstand bewaren zodat interne spanningen worden voorkomen; 
  2. Na het onderzoek kunt u op grond van het advies van experts passend en rechtvaardig  handelen; 
  3. Voorkomen van bewijsproblemen door het objectief en gefundeerd vastleggen van de feiten. 

Hoe werkt het Expertiseteam?

Het team onderzoekt misdragingen van werknemers volgens de best practice, om zo de feiten en bewijzen vast te leggen. Alleen door precies te achterhalen wat er heeft plaatsgevonden, kan er een oplossing komen die recht doet aan de situatie. Door het specialisme kunnen het advies en de vervolgstappen elkaar ook snel opvolgen. In het onderzoek wordt een fundament gelegd voor een passend vervolg. 

Meer info over de mogelijkheden van het team

Onderzoek doen naar verwijtbaar handelen op de werkvloer is het specialisme waarop het Expertiseteam zich heeft toegelegd. Nadat effectief de waarheid boven tafel is gehaald, kunt u op grond van het advies van het Expertiseteam doeltreffend optreden.

U kunt het team zuiver inzetten als onderzoeker die op grond van feiten en bewijzen adviseert. Met dat advies gaat u zelf verder of dat laat u verder oppakken. De opdracht eindigt dan bij het advies. 

U kunt er ook voor kiezen dat de specialisten van het team u verder bijstaan. Een reden kan zijn omdat dat het Team de feiten kent of omdat zij over een bijzonder specialisme beschikken. Verdere bijstand kan bijvoorbeeld zien op het bereiken van een minnelijke regeling of, als dat nodig mocht zijn, procesvertegenwoordiging in een procedure. 

Het Expertiseteam heeft zich letterlijk als geen ander op het verwijtbaar handelen door werknemers toegelegd. Zij geven hierover bijvoorbeeld ook masterclasses aan advocaten. Dit bijzondere specialisme hebben ze vertaald naar een doelgericht plan van aanpak. Uniek aan het Expertiseteam is daarmee dat gefundeerd onderzoek en een specialisatie in het arbeidsrecht samenkomen.

 

Direct contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van het Expertiseteam de heer mr. Ulli Hoogland.

U bereikt de heer hoogland per mail – hoogland@an-i.nl – of telefonisch met bovenstaand nummer.   

Door verder gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw beleving van de site te verbeteren. Zie onze privacystatement.